WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE PRZYGOTOWANE NA OKRES ZIMOWY

Autor: Podkarpacki UW 2020-11-07 10:26:04

O przygotowaniach województwa podkarpackiego do okresu zimowego rozmawiano podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Po wydaniu rekomendacji dla służb, wojewoda Ewa Leniart spotkała się z mediami lokalnymi na briefingu prasowym.

Na posiedzeniu WZZK omówione zostały działania organizacyjno-logistyczne, prewencyjne oraz zagrożenia związane ze zbliżającą się zimą. Wojewoda zapewniła, że służby i jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców są w pełnej gotowości i są dobrze przygotowane do sezonu zimowego 2020/2021. 

– Zwróciliśmy uwagę m. in. na kwestie zapewnienia przejezdności dróg, właściwego utrzymania obiektów budowlanych,  sprawy dotyczące zabezpieczenia społecznego osób, które w związku z nadchodzącym sezonem zimowym mogą znaleźć się w trudnej sytuacji. Oczywiście uwzględniliśmy aspekt związany z występowaniem epidemii, ponieważ powodować to może, w połączeniu z warunkami zimowymi, konkretne konsekwencje. Skupiliśmy się na osobach bezdomnych, które mają zabezpieczone miejsca w placówkach  udzielających wsparcia. W związku z obecną sytuacją władze samorządowe są zobligowane do tego, aby w  noclegowaniach wydzielić miejsca do izolacji  osób bezdomnych po to, aby w przypadku  zakażenia koronawirusem, nie stanowiły zagrożenia dla innych bezdomnych, którzy z noclegowni już korzystają  – mówiła wojewoda  Ewa Leniart podczas konferencji.

– Służby  zadeklarowały  pełną gotowość i mam nadzieję, że wszystkie podjęte działania sprawią,  że nadchodząca zima nie będzie okresem trudnym dla naszych mieszańców – podkreśliła.

Podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec przekazał informację na temat działania jednostek PSP na obszarze województwa z uwzględnieniem zabezpieczenia operacyjnego i istniejących zagrożeń związanych z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Sezon grzewczy to okres wzmożonych interwencji strażaków w domach i mieszkaniach – najczęściej służby wzywane są do zatruć tlenkiem węgla i do pożarów. Ze szczegółami na temat kampanii edukacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” można zapoznać się tutaj .

Obecny na konferencji zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Stanisław Sekuła zapewnił, że Policja od początku  listopada prowadzi działania prewencyjne i pomocowe wobec osób bezdomnych, bezradnych i samotnych. Zaznaczył, że zgłoszeń dotyczących osób bezdomnych wymagających pomocy można dokonywać  poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pozostałe działania Policji są koncentrowane m. in. na zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bieżącej reakcji na sytuacje kryzysowe i pomocy w walce z epidemią.

Pomoc dla osób bezdomnych i dane na temat placówek noclegowych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u