Bardzo ważne inwestycje w bardzo trudnym czasie

Autor: Kujawsko-pomorski UW 2020-11-07 19:24:23

To pierwszy krok do powstania czterech z sześciu obwodnic zaplanowanych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Dziś ogłosiliśmy przetargi na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowe (STEŚ-R) dla czterech obwodnic: Brześcia Kujawskiego na DK62, Kowalewa Pomorskiego na DK15, Nowej Wsi Wielkiej na DK25 oraz Strzelna w ciągu DK15 i DK25.

 Krok po kroku realizujemy zadania, jakie Rząd postawił przed GDDKiA w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Projektanci, których wyłonimy w ogłoszonych dziś przetargach, opracują dokumentację, która w efekcie pozwoli ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców tych obwodnic. Finałem tego procesu będzie większy komfort życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

- Mieszkańcy miast i miasteczek województwa kujawsko-pomorskiego od dawna apelowali o budowę obwodnic. Każda nowa obwodnica to ulga dla mieszkańców: wyższy poziom bezpieczeństwa, mniej spalin w mieście. Ogłoszenie przetargu na dokumentację czterech nowych obwodnic pozwala mieszkańcom tego regionu z optymizmem patrzeć w przyszłość - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Dla tych czterech obwodnic rozpoczyna się proces przygotowawczy, a dla dwóch kolejnych, Kruszwicy na DK62 i Lipna na DK67, uzgadniane są Programy Inwestycji.

- Cieszę się, że w czterech miastach województwa kujawsko-pomorskiego te szczególnie potrzebne i szczególnie oczekiwane inwestycje już wkrótce powstaną. Społeczności tych miast oczekiwały na swoje obwodnice bardzo długo i z wielkimi nadziejami. Szczęśliwie, prace przygotowawcze postępują w bardzo szybkim tempie. To bardzo dobra informacja, bo obwodnice są doskonałym rozwiązaniem nie tylko dla płynności tranzytu, usprawnienia komunikacji w skali kraju, lecz także dla bezpieczeństwa i komfortu życia lokalnych społeczności. Dziękuję wszystkim, którzy wykazali się wielką determinacją by te bardzo ważne inwestycje, w tym bardzo trudnym czasie, powstały – mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Projektanci wytyczą możliwe przebiegi obwodnic

STEŚ-R pozwoli na wskazanie wariantu lokalizacji trasy w terenie oraz stanowi podstawę do dalszych prac projektowych z uzyskaniem stosownych zezwoleń i decyzji środowiskowej. Możliwe warianty przebiegu trasy będą analizowane pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, w tym również pod względem społecznym. Najkorzystniejszy z nich wskazany zostanie jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dołączenie do standardowego STEŚ elementów koncepcji programowej pozwala zaoszczędzić czas i szybciej przystąpić do następnych etapów w celu budowy drogi. W STEŚ-R złożenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) jest zwieńczeniem I etapu prac. II etap toczy się równolegle z uzyskiwaniem decyzji i polega m.in. na doprecyzowaniu zakresu rzeczowego i finansowego, określeniu szczegółowych prac i poszczególnych obiektów na drodze, określeniu wytycznych dla projektu budowlanego oraz sporządzeniu analizy wielokryteriowej dla wyboru najkorzystniejszych wariantów technicznych do dalszej realizacji.

Budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu DK62

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na DK62. Jest to ruch prowadzący ze strony autostrady A1 i Włocławka. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, szczególnie związanego ze strefą ekonomiczną, która posiada liczne tereny w okolicy miejscowości.

Szacunkowa długość: 9 km

Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu DK15

Planowana obwodnica Kowalewa Pomorskiego poprowadzi w nowo projektowanym korytarzu i będzie biegła po terenach rolniczych i terenach o zabudowie rozproszonej. Celem inwestycji będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na DK15. Jest to droga o znaczeniu międzyregionalnym, który wyprowadza ruch z Torunia i korytarza autostrady A1 w kierunku województwa warmińsko-mazurskiego i korytarza drogi ekspresowej S7 pomiędzy Warszawą a Gdańskiem.

Inwestycja ta będzie kontynuacją wysiłków na rzecz usprawnienia ruchu na tym korytarzu DK15 – w 2016 r. oddano obejście centrum Brodnicy, obecnie w realizacji jest duże obejście Nowego Miasta Lubawskiego.

Szacunkowa długość: 8 km

Budowa obwodnicy Strzelna w ciągu DK15 i DK25

Inwestycja umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście. W Strzelnie krzyżują się drogi krajowe nr 15, 25 a także 62. DK15 i DK25 prowadzą od strony północnej z Torunia i Bydgoszczy i dalej na południe do korytarzy drogi ekspresowej S5 oraz autostrady A2. Ponadto od strony wschodniej ruch do Strzelna doprowadza DK62, idąca od Włocławka i autostrady A1. Obwodnica ma na celu wyprowadzenie ruchu z kierunków najbardziej zatłoczonych.

Szacunkowa długość: 8,5 km

Budowa obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej w ciągu DK25

Celem budowy obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości na D25. Jest to ruch kierujący się na osi północ-południe, pomiędzy Bydgoszczą a Inowrocławiem i dalej w kierunku Kutna i Poznania. Jest to jeden z ważniejszych korytarzy transportowych w województwie. Obecnie w realizacji jest całe kompleksowe obejście Bydgoszczy, a od roku kierowcy korzystają z całej obwodnicy Inowrocławia. Budowa tej obwodnicy wpisuje się w kompleksową przebudowę całego ciągu DK25.

Szacunkowa długość: 4 km

 

Realizacja każdej z planowanych obwodnic przyniesie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców tych miast, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości. Inwestycja poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Inwestycje planowane są w systemie „Projektuj i buduj”. Okres przygotowawczy obejmuje lata 2021-2024. Planowana realizacja budowy inwestycji to lata 2025-2029. Inwestycje będą realizowane z pełnym wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska oraz obejmują przebudowę urządzeń towarzyszących.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u