Izolatoria funkcjonujące na terenie województwa mazowieckiego

Autor: Mazowiecki UW 2020-11-08 11:12:02

Osoby oczekujące na wynik testu na obecność koronawirusa lub chorzy niewymagający hospitalizacji mogą już korzystać z izolatoriów przygotowanych przez mazowieckie podmioty lecznicze. Dotychczas zarejestrowane izolatoria funkcjonują w Warszawie, Siedlcach, Białobrzegach oraz Łącku. Za utworzenie i funkcjonowanie izolatorium odpowiadają szpitale, które podpisują umowy z podmiotami prowadzącymi izolatoria (np. hotele, hostele, schroniska). Działanie izolatoriów opłaca Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wojewoda Mazowiecki wydał polecenia na zorganizowanie i prowadzenie izolatorium dla poniższych podmiotów w województwie mazowieckim:

 Na terenie Mazowsza uruchomiono izolatorium dla:

  • Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (Ośrodek Wypoczynkowy Zacisze Bis),
  • Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Hotel Belwederski w Warszawie),
  • Wojskowego Instytutu Medycznego (Warsaw River View w Warszawie),
  • Wojskowego Instytuty Medycyny Lotniczej w Warszawie (AMW REVITA Rynia),
  • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach (Hotel Janusz w Siedlcach),
  • Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Centrum Konferencyjno-Apartamentowym Mrówka w Warszawie).

Ponadto, obecnie trwają przygotowania do uruchomienia izolatorium dla:

  • Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie (Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 ,,Syrenka”).

W planach jest zorganizowanie i prowadzenie izolatorium dla:

  • Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  im dr. Tytusa Chałubińskiego (Hotel Iskra w Radomiu),
  • Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie (Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie).

Wydane polecenia zobowiązują placówki medyczne do podpisania umowy z właścicielem ww. obiektów w zakresie udostępnienia budynku izolatorium oraz zapewnienia warunków lokalowo-bytowych w izolatorium.

Ponadto, 3 listopada br. Wojewoda Mazowiecki odbył spotkanie z Dyrektorami mazowieckich szpitali oraz z przedstawicielami władz samorządowych, m.in. Marszałkiem Województwa Adamem Struzikiem oraz Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy – Pawłem Rabiejem, podczas którego Wojewoda zaznaczył, że każdy szpital covidowy powinien mieć również przygotowane izolatorium dla pacjentów.

W związku z tym, że podmioty, w których na wiosnę zorganizowane były izolatoria wypowiedziały umowy (z uwagi na niską zajętość łóżek) urząd wojewódzki prowadzi intensywne działania, aby ponownie uruchamiane były izolatoria. Wojewoda podejmuje starania dotyczące ich stworzenia poprzez m.in. szukanie obiektów, które mogłyby być wykorzystane przez szpitale.

Jednocześnie informujemy, że Wojewoda Mazowiecki w zależności od potrzeb będzie podejmował dalsze działania, w celu typowania obiektów spełniających warunki izolatorium na terenie województwa.

Zasady tworzenia izolatorium dostępne są na stronie http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/izolatoria-obejma-opieka-dodatkowych-pacjentow,7838.html

© 2018 Super-Polska.pl stat4u