Szpital tymczasowy w Warszawie dla pacjentów z COVID-19

Autor: Mazowiecki UW 2020-11-14 09:55:33

Informujemy, że z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego trwają prace dotyczące uruchomienia w obiekcie, w którym docelowo ma być Szpital Południowy, tzw. szpitala tymczasowego, leczącego pacjentów z COVID-19. Wytypowanie tego obiektu jest efektem analizy (przeprowadzonej przez służby urzędu wojewódzkiego) różnych wariantów lokalizacji w Mieście Stołecznym, w których rozważano organizację szpitala tymczasowego.

2 listopada br. służby Wojewody Mazowieckiego (m.in. przy udziale inspekcji nadzoru budowlanego) wizytowały budowę Szpitala Południowego. Podczas spotkania sprawdzono, na jakim etapie jest inwestycja. Weryfikacja stanu budowy pozwoliła ocenić możliwość przyspieszenia odbiorów technicznych budynku.

Zorganizowanie szpitala tymczasowego na terenie Szpitala Południowego będzie w obecnej sytuacji epidemiologicznej rozwiązaniem istotnie poprawiającym bezpieczeństwo zdrowotne warszawiaków. Jest to zasadne z uwagi na konieczność racjonalnego wykorzystanie zasobów, które powinny służyć mieszkańcom Warszawy. Nasze analizy wykazały, że przyspieszenie prac pozwoli na uruchomienie szpitala tymczasowego w tym obiekcie w drugiej połowie stycznia – powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Wojewoda Mazowiecki był inicjatorem rozmów, które są obecnie prowadzone z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy oraz wykonawcą - w sprawie przyspieszenia zakończenia budowy Szpitala Południowego – wcześniej niż to zaplanowano na kwiecień 2021 roku.  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie współpracuje w tej sprawie ściśle z przedstawicielami Urzędu m. st. Warszawy.

Wojewoda podjął już kroki formalne niezbędne do rozpoczęcia prac – zwrócił się do Ministra Zdrowia ws. nałożenia przez Premiera na Miasto Stołeczne obowiązku zorganizowania szpitala tymczasowego dla pacjentów chorych na COVID-19 (na podstawie art. 10d ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Miasto ma być zobowiązane m.in. do: wykonania prac projektowych, planistycznych  i innych niezbędnych do uruchomienia Szpitala tymczasowego; wykonania zestawienia kosztów niezbędnych do jego uruchomienia; określenie szczegółowych wymagań w zakresie:  ilości niezbędnych pomieszczeń i ich powierzchni oraz elementów infrastruktury technicznej.

Wojewoda z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 sfinansuje przyspieszenie prac budowlano-wykończeniowych, by móc wcześniej niż zakładano dokonać odbiory oraz przystosować obiekt do pełnienia funkcji szpitala tymczasowego. Wojewoda wesprze też wyposażenie szpitala tymczasowego (z środków budżetu państwa) oraz z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych.  Miasto ma określić  sprzęt i usługi niezbędne do funkcjonowania Szpitala tymczasowego.

Szpital tymczasowy ma obejmować nie mniej niż 300 łóżek z przeznaczeniem dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w tym nie mniej niż 80 miejsc leżących z respiratorem (tzw. łóżek respiratorowych).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u