Wideokonferencja Rady Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Autor: MSWiA 2020-11-15 10:41:32

Wiceminister Bartosz Grodecki wziął udział w wideokonferencji Rady Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), która odbyła się w piątek 13 listopada br. Rozmowa unijnych ministrów spraw wewnętrznych dotyczyła walki z terroryzmem oraz politycznego porozumienia w zakresie przyszłości polityki migracyjno-azylowej.

W następstwie ostatnich ataków we Francji i w Austrii, ministrowie omówili zagadnienie dotyczące zwalczania zagrożeń terrorystycznych. Powszechnie opowiedzieli się za wzmocnieniem ochrony granic zewnętrznych UE oraz lepszą wymianą informacji, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Wspólnoty. Przyjęto w tej sprawie wspólną deklarację określającą priorytetowe obszary działania. Kontynuacja debaty politycznej nastąpi na poziomie Rady Europejskiej 10 grudnia br. Na styczeń 2021 roku Komisja Europejska zapowiedziała publikację pakietu propozycji legislacyjnych, mających na celu wzmocnienie odporności UE na zagrożenia terrorystyczne.

W dziedzinie polityki migracyjnej ministrowie dyskutowali nad przygotowywanym z inicjatywy prezydencji niemieckiej dokumentem, który ma zapewnić wspólne rozumienie poszczególnych elementów Paktu w sprawie Migracji i Azylu i stać się podstawą przyjęcia politycznego porozumienia na grudniowej Radzie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Dla Polski, jak i całej grupy V4, pozostaje istotne działanie w ramach konkluzji Rady Europejskiej z czerwca 2018 r. Szczególnego znaczenia nabierają instrumenty związane z ochroną granic zewnętrznych Unii Europejskiej i zewnętrznym wymiarem migracji. Unia Europejska potrzebuje silnego, wspólnego systemu powrotów i zachowania równowagi geograficznej przy priorytetyzacji regionów współpracy z państwami trzecimi. Niestabilna sytuacja za wschodnią granicą Unii Europejskiej nie powinna znikać z pola widzenia na rzecz presji migracyjnej na Południu. W odniesieniu do solidarności w migracjach, wiele państw członkowskich uznało za kluczowe zachowanie elastyczności w doborze środków i konieczność wypracowania realnej alternatywy dla relokacji, która stanowi czynnik przyciągający.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u