Sprawa plagiatu profesora J. Gwizdały na UG

Autor: Mat. prasowe UG 2020-11-17 09:13:12

„Deklaracja prof. dra hab. Krzysztofa Bielawskiego o utworzeniu Centrum Ochrony Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Gdańskim” oraz  decyzje w sprawie możliwego popełnienia plagiatu przez dra hab. Jerzego Gwizdałę

Na prośbę pełniącego obowiązki Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Krzysztofa Bielawskiego przekazuję informacje o kolejnych działaniach podjętych przez Pana Rektora, dotyczących sprawy możliwego popełnienia plagiatu przez dra hab. Jerzego Piotra Gwizdałę oraz „Deklarację prof. dra hab. Krzysztofa Bielawskiego o utworzeniu Centrum Ochrony Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Gdańskim”

 

Jednocześnie informuję, że obaj kandydaci na Rektora UG – prof. dr hab. Krzysztof Bielawski oraz prof. dr hab. Piotr Stepnowski przygotowują program przeciwdziałania naukowej nierzetelności. O swoich działaniach będą informować już po wyborach Rektora UG, które odbędą się 23 listopada 2020 r.

 

Na stronie UG została zamieszczona „Deklaracja prof. dra hab. Krzysztofa Bielawskiego o utworzeniu Centrum Ochrony Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Gdańskim”, w której czytamy:

 

„Wydarzenia związane z zarzutami o kradzież własności intelektualnej wymagają podjęcia stanowczych kroków. Trzeba wyjaśnić wszystkie wątpliwości na zasadach pełnej przejrzystości i obowiązujących przepisów prawa. Mogę zapewnić, że w sytuacji, która dotknęła naszą społeczność, wdrożone zostały odpowiednie dla wagi sprawy procedury i działania.”

 

Pełny tekst deklaracji: https://ug.edu.pl/news/pl/527/deklaracja-prof-dra-hab-krzysztofa-bielawskiego-o-utworzeniu-centrum-ochrony-wlasnosci

 

 

Działania i decyzje w sprawie możliwego popełnienia plagiatu przez dra hab. Jerzego Gwizdałę

 

 

  • 12 listopada 2020 r. pełniący obowiązki Rektora UG prof. Krzysztof Bielawski, jako zawiadamiający, otrzymał informację o wszczęciu przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy dochodzenia w sprawie przywłaszczenia autorstwa części cudzych utworów, tj. o czyn z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przypominamy, że Uniwersytet Gdański, po uzyskaniu dokumentów z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, 15 października 2020 r. złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jerzego Piotra Gwizdałę.

 

  • 13 listopada 2020 r. pełniący obowiązki Rektora UG prof. Krzysztof Bielawski podjął kroki w celu zawieszenia dra hab. Jerzego Gwizdały w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego, pismo zostało wysłane do zainteresowanego. Prof. Krzysztof Bielawski podjął taką decyzję, gdy upewnił się, iż prokuratura, wszczynając postępowanie przygotowawcze, uwiarygodniła podejrzenie popełnienia przestępstwa.

 

  • Wcześniej dr hab. Jerzy Gwizdała, decyzją pełniącego obowiązki Rektora UG, został odsunięty od kierowania Katedrą Bankowości i Finansów na Wydziale Zarządzania UG

 

  • Przypominamy, że na wniosek Uniwersytetu Gdańskiego, postępowanie wyjaśniające prowadzi Rzecznik Dyscyplinarny przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pismo o możliwości popełnienia czynu uchybiającego obowiązkom lub godności nauczyciela wraz z prośbą o podjęcie stosownych czynności zostało wysłane 1 października 2020 r. do ówczesnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Wojciecha Murdzka

 

  • Przypominamy również, że na wniosek pełniącego obowiązki Rektora UG prof. Krzysztofa Bielawskiego, 22 października 2020 r. Rada Dyscypliny Ekonomia i Finanse UG podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Rady Wydziału Zarządzania UG z 26 października 2011 o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Jerzemu Gwizdale.

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u