KUL - Zmarł ks. prof. Jan Szymczyk

Autor: Mat. prasowe KUL 2020-11-17 09:25:03

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 15 listopada zmarł ks. prof. Jan Szymczyk, wykładowca akademicki KUL, dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych, kierownik Katedry Socjologii Struktur, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej. Miał 57 lat.

Ks. Jan Szymczyk urodził się 19 czerwca 1963 r. w Nowym Mieście nad Pilicą. Święcenia kapłańskie przyjął w Radomiu z rąk bp. Edwarda Materskiego w 1989 roku. Po studiach doktoranckich i obronie doktoratu, w 1996 r. został zatrudniony w Instytucie Socjologii KUL, w Katedrze Filozofii Społecznej.

W 2007 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu socjologii (specjalność: socjologia wartości), w tym też roku został kierownikiem Katedry Socjologii Ruchów Społecznych, a od czerwca 2008 r. Katedry Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych.

Przedmiotem jego zainteresowań naukowych była socjologia wartości, socjologia ruchów społecznych, makrostruktur społecznych, socjologia sportu i turystyki, socjologia ciała oraz socjologia władzy. Jest autorem ponad 80 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz kilku książek z tego zakresu.

Był członkiem OZ NSZZ "Solidarność" KUL oraz Rady Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność", a także Towarzystwa Naukowego KUL. Otrzymał wiele nagród, m.in. Fundacji im. Reinholda Schneidera (Hamburg) i Fundacji im. Marii Księżopolskiej-Strzeszewskiej.

Zainicjował serię wydawniczą "Studia nad wartościami. Perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych", był także jej redaktorem naczelnym. Współorganizował międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje naukowe z cyklu „Studia nad wiedzą” oraz był współredaktorem serii wydawniczej pod tym samym tytułem.

W latach 2016-2020, przez dwie kadencje, był członkiem Rady Centrum Badania Opinii Społecznej, czuwającej nad planami i jakością badań CBOS.

Od października 2020 r. kierował Instytutem Nauk Socjologicznych KUL.

Zmarł 15 listopada 2020 r. w Lublinie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u