Wiceminister Błażej Poboży przedstawił w Sejmie informację o działalności Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Autor: MSWiA 2020-11-18 17:31:37

 W Polsce w piękny sposób koegzystują różne narodowości, tradycje i języki. Rzeczpospolita stara się tworzyć jak najlepsze warunki życia i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem kaszubskim. Cieszymy się z obywatelskiego zaangażowania i wkładu, jaki społeczności te wnoszą w pomyślny rozwój naszej Ojczyzny – powiedział wiceminister Błażej Poboży podczas posiedzenia sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (18 listopada br.).

Podczas posiedzenia wiceminister przedstawił informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działalności Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jak przypomniał, w skład komisji wchodzą przedstawiciele 14 organów administracji rządowej oraz 21 przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych i użytkowników języka regionalnego. Wiceminister Błażej Poboży podkreślił, że komisja omawia wiele zagadnień. Tematami przewodnimi posiedzeń były dotychczas m.in.: udział mniejszości narodowych i etnicznych w życiu publicznym, ocena sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych województwach czy funkcjonowanie organizacji mniejszościowych w warunkach pandemii. Komisja zajmuje się również kwestiami udzielanych dotacji, służących podtrzymywaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz wspieraniu języka regionalnego.

Dotychczas odbyło się 71 posiedzeń komisji, w tym 8 posiedzeń wyjazdowych. Ostatnie spotkanie (7 października br.) było połączone z uroczystymi obchodami 15-lecia istnienia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wiceminister Błażej Poboży podkreślił, że ta rocznica jest okazją do podjęcia działań, które przyczynią się do utrwalenia dorobku komisji - taką inicjatywą będzie wydanie okolicznościowej publikacji z okazji przypadającej 15. rocznicy uchwalenia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Ogłoszony został także konkurs ofert na stworzenie filmu edukacyjnego, prezentującego poszczególne mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługującą się językiem regionalnym.

– Z perspektywy 15 lat działalności komisji można z przekonaniem stwierdzić, że spełniła ona swoje zadanie: pobudziła i ożywiła do działania zamieszkujące obszar Rzeczypospolitej Polskiej mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługującą się językiem kaszubskim – powiedział wiceszef MSWiA.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u