Polsko-greckie rozmowy o nowym Pakcie ws. Migracji i Azylu

Autor: MSWiA 2020-11-19 09:56:27

We wtorek 17 listopada br. odbyła się wideokonferencja Bartosza Grodeckiego, podsekretarza stanu w MSWiA oraz Georgiosa S. Koumoutsakosa wiceministra migracji i azylu Grecji. Głównym tematem rozmów był zaproponowany przez Komisję Europejską nowy Pakt ws. Migracji i Azylu.

Polska i Grecja zgodziły się co do potrzeby systemowego uregulowania narzędzi oddziaływania na presję migracyjną oraz konieczności podejścia pakietowego wobec propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. Szczególny nacisk powinien być położony na ochronę granic zewnętrznych Unii Europejskiej oraz wzmocnienie polityki powrotowej i readmisji.  

Polska wyraziła swój sprzeciw wobec wszelkich przymusowych mechanizmów, które przyciągają nielegalnych migrantów do UE. Strony zgodziły się, że w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE można określić ramy polityczne w odniesieniu do Paktu, oraz na ich podstawie poprowadzić prace nad konkretnymi rozwiązaniami prawnymi.   

Ponadto, podczas rozmowy została omówiona aktualna sytuacja migracyjna w Grecji, także w kontekście skutków tragicznego pożaru obozu dla uchodźców w miejscowości Moria na wyspie Lesbos. Polska w połowie września br. za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności wysłała do Grecji 156 domów modułowych przeznaczonych dla uchodźców. 
Rozmowy ze stroną grecką wpisują się w działania, jakie prowadzi Polska (sprawująca prezydencję V4) - w ramach budowania koalicji państw o zbliżonych poglądach i podobnie oceniających propozycje nowej polityki migracyjno-azylowej UE. 

Strona grecka poinformowała, o prowadzonych rozmowach w ramach grupy MED-5 oraz wyraziła życzenie, by Polska i Grecja stanowiły pomosty współpracy w ramach formatów, którym przewodniczą. W tym kontekście uzgodniono, że Polska i Grecja koordynować będą dyskusje w regionach (V4 i MED5) w odniesieniu do dalszych prac nad pakietem migracyjnym i informować się o wynikach tych konsultacji w celu osiągnięcia rozwiązań kompromisowych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u