DOBRO RODZINY W CENTRUM ZAINTERESOWAŃ

Autor: Podkarpacki UW 2020-11-21 10:21:38

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart była gospodarzem konferencji organizowanej w ramach projektu „Polska szczęśliwych rodzin”.

„Polska Szczęśliwych Rodzin” to projekt przyjmujący za cel wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się polityką prorodzinną w Polsce m.in.: między instytucjami publicznymi, samorządami i organizacjami pozarządowymi. Inicjatywa jest realizowana na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przez Fundację Narodowego Dnia Życia, we współpracy z Radą Rodziny – organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

– To projekt, który ma ogromne znaczenie społeczne – podkreślała wojewoda Ewa Leniart podczas otwarcia konferencji.

– Naszym szczególnym zadaniem jest troska o to, aby rodzina niezmiennie pozostała tą sferą, która funkcjonuje jako podstawowa komórka życia społecznego, najważniejsza dla państwa i narodu. Pamiętajmy, że to rodzina – umacniana przez tradycje i wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie – jest miejscem, które kształtuje młodego człowieka.  Jestem przekonana, że dzisiejsza konferencja będzie doskonałą płaszczyzną wymiany dobrych praktyk i doświadczeń oraz zainspiruje uczestników –  przedstawicieli organizacji, dla których troska o dobro rodziny jest w centrum zainteresowań – do wprowadzania działań w ramach nowego modelu współpracy – dodała wojewoda.

Dzisiejsze regionalne spotkanie online, zorganizowane przez Rafała Czupryka, pełnomocnika wojewody podkarpackiego ds. rodzin, było połączone z warsztatami interaktywnymi i prezentacją dobrych praktyk. Miało na celu zainspirowanie uczestników do wypracowania rozwiązań i działań wzmacniających rodzinę, zastosowania nowego modelu współpracy instytucji i podmiotów oraz wdrożenia modelu komunikacji, która jest oparta na konkretnych wartościach i wiodących zasadach, docenia rodziny, wspiera je i zawsze im służy.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się m. in. przedstawiciele Fundacji Narodowego Dnia Życia, Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin oraz samorządów. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u