SZPITAL TYMCZASOWY WKRÓTCE PRZYJMIE PIERWSZYCH PACJENTÓW

Autor: Podkarpacki UW 2020-11-24 10:03:22

W Rzeszowie będzie funkcjonował szpital tymczasowy dedykowany pacjentom z COVID-19.  Placówka została przygotowana w nowo wybudowanym skrzydle SP ZOZ  MSWiA.

O szczegółach poinformowała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas konferencji prasowej, w której uczestniczyli również dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie Robert Bugaj, podkarpacki państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Adam Sidor, dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marcin Zaborniak, zastępca dyrektora Szpitala MSWiA ds. lecznictwa Urszula Rodzoń-Wańczura, pełnomocnik dyr. Szpitala MSWiA ds. szpitala tymczasowego dr Piotr Wańczura,  dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Rzeszowie Bogdan Mazur oraz zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Rzeszowie Jakub Dzik.

Proces tworzenia szpitala tymczasowego w oparciu o nowy obiekt szpitala MSWiA w Rzeszowie rozpoczął się w chwili wydania decyzji Ministra Zdrowia 26 października 2020 r. Czas realizacji przedsięwzięcia, czyli udostępnienia i przystosowania pomieszczeń, zakupów sprzętu oraz organizacji dostaw z Agencji Rezerw Materiałowych to 30 dni.

– Etap zaawansowania organizacji jednostki jest znaczący, termin wskazany w decyzji Ministra Zdrowia zostanie zachowanyMamy doświadczony personel, także szpitala MSWiA, przygotowany do tego, aby wkrótce rozpocząć działalność szpitala tymczasowego – powiedziała wojewoda podczas konferencji.

Utworzenie 160 miejsc dla pacjentów COVID-19, w tym 30 stanowisk respiratorowych z możliwością uruchomienia kolejnych dodatkowych miejsc dla osób wentylowanych mechanicznie w jednym miejscu, stanowić będzie zabezpieczenie najbardziej newralgicznych potrzeb w szczycie zachorowań tj. dostępnych łóżek respiratorowych.

Szpital tymczasowy wykorzystywany będzie etapowo, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej w regionie, w tym liczby zachorowań wymagających hospitalizacji oraz wypełnienia liczby miejsc w szpitalach poziomu II, które przygotowały miejsca oraz kadrę medyczną do zabezpieczenia pacjentów z COVID-19.

Uruchomienie szpitala tymczasowego w nowej części szpitala MSWiA pozwoli przywrócić oraz utrzymać pozostałą, starą część szpitala w gotowości do udzielania innych świadczeń zdrowotnych i jednocześnie uwalniać miejsca izolacyjne utworzone w tym szpitalu w celu przyjmowania pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego.

***

Szpital tymczasowy jest integralną częścią strategii walki z COVID-19. Zabezpieczenie pacjentów podejrzanych lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 odbywa się na trzech poziomach tj.:

Poziom I czyli organizacja we wszystkich szpitalach miejsc izolowanych dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19 do czasu otrzymania wyniku badania.

Poziom II – zabezpieczenie miejsc leczenia pacjentów z potwierdzonym COVID-19 na oddziałach zakaźnych/obserwacyjno-zakaźnych oraz w innych oddziałach. Wydzielenie bezpiecznych stref dla pacjentów, którzy leczeni są z innych przyczyn niż COVID-19.

Poziom III – udzielanie specjalistycznych zakresów świadczeń zdrowotnych dla pacjentów COVID-19.

W strategii należy zaznaczyć również rolę szpitala koordynacyjnego. W naszym województwie rolę takiego podmiotu pełni Centrum Medyczne w Łańcucie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u