Polacy zmieniają świat

Autor: Mat. prasowe KUL 2020-11-24 19:42:12

Rusza projekt Polacy Zmieniają Świat. Innovation Hub
KUL wiodącym partnerem naukowym

Polacy chcą zmieniać świat. Służyć ma do tego międzynarodowy projekt, za którym stoi Konsorcjum Gospodarcze Bezpieczeństwo Polski. Cel - połączyć naukę z biznesem, wyróżnić osiągnięcia Polaków w dziedzinie nauki i techniki, wzmocnić współpracę spółek Skarbu Państwa z naukowcami i ekspertami mieszkającymi i pracującymi poza granicami Polski.
Czy Polacy mogą zmienić świat? Nie mają co do tego wątpliwości inicjatorzy projektu, za którym stoi Konsorcjum Gospodarcze Bezpieczeństwo Polski. Założenia projektu „Polacy Zmieniają Świat. Innovation Hub" zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej w siedzibie PAP w Warszawie z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Artura Sobonia, Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jana Dziedziczaka, rektorów KUL, AGH i Politechniki Warszawskiej, a także prezesów spółek Skarbu Państwa. Podczas niej padło wiele ważnych deklaracji i słów poparcia dla inicjatywy. List wystosował Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin. - Tworzy się niepowtarzalna przestrzeń do rozwoju nauki, techniki, innowacyjności. Jestem dumny, ze liderem projektu jest KUL Jana Pawła II - napisał.
Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek zaznaczył, że priorytetowe jest sięgnięcie po wybitne doświadczenia i osiągnięcia naszych rodaków za granicą. - Jestem przekonany, ze musimy wzmocnić działania, mając na uwadze wolę Polaków do współpracy. Marka KUL jest rozpoznawalna na świecie. Do tego
Politechnika Warszawska i AGH - uczelnie jedyne w swoim rodzaju. Wspólnie tworzą projekt o charakterze międzynarodowym, który będzie przeze mnie wspierany - podkreślił.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Artur Soboń
przypomniał, że wielu Polaków, którzy musieli wyemigrować z kraju, osiągnęło sukces zawodowy. - Są profesorami, doradcami, ekspertami w swoich dziedzinach. W ramach projektu szukamy sposobów, aby ich kompetencje wykorzystać dla Polski i naszych najważniejszych podmiotów gospodarczych.
Ważną rolę w projekcie ogrywają renomowane polskie uczelnie. Serce projektu i jego cała koordynacja to KUL oraz Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ora ks. Włodzimierz Broński z KUL. Ks. prof. Mirosław Kalinowski dziękując wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie, w tworzenie wspólnego dobra, które powraca, zaznaczył, że do projektu wniesie tradycję i nowoczesność uniwersytetu. – Chcemy otworzyć się na infrastrukturę eklezjalną – parafie, grupy, wspólnoty rozproszone po świecie, a których działania wpisują się w ten projekt.
Kapitałem, jaki do projektu wniesie Akademia Górniczo-Hutnicza im.
S. Staszica w Krakowie, jest współpraca z wybitnymi inżynierami i wynalazcami z całego świata. Wśród nich są także uczeni pochodzący z Polski.
- Utrzymujemy bliskie kontakty z organizacjami uczonych polonijnych,
takimi jak np.: Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej,
Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
czy Stowarzyszenie Polonia Technic - podkreślił Rektor AGH prof. dr hab.
inż. Jerzy Lis.
Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab.inż. Krzysztof Zaremba, widzi w projekcie niezwykle dużą szansę . - Wiedza polskich ekspertów w zestawieniu z programami wspierającymi innowacyjną działalność zyskuje realną szansę konkurencyjnego działania w otoczeniu społeczno-gospodarczym – zauważył.
Potrzebę wzmacniania Polskości oraz korzyści, jakie może
przynieść projekt, dostrzegają również najważniejsze spółki Skarbu
Państwa, w tym KGHM Polska Miedź S.A. - KGHM prowadzi działania innowacyjne i inwestuje w swoich pracowników. Liczymy na współpracę dotyczącą m.in. ochrony środowiska - mówiła Wiceprezes
Zarządu ds. Finansowych Katarzyna Kreczmańska-Gigol.
Prezes Zarządu PGE Dystrybucja Marcin Kowalczyk zwrócił
uwagę na zaangażowanie w projekt różnorodnych podmiotów.
- Współpraca różnych środowisk i branż będzie miała wpływ na wypracowania nowatorskich projektów i rozwiązań systemowych – zaznaczył.
Szansę na dalszy rozwój spółki dzięki projektowi i umocnienie jej
pozycji rynkowej dostrzega członek zarządu Grupy Azoty PUŁAWY
Andrzej Skwarek. - Udział w projekcie „Polacy zmieniają świat" stanowi szansę na nowe otwarcie, platformę wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość nawiązania międzynarodowej
współpracy - podkreśla.
Prezes Enei Operator Andrzej Kojro poruszył wątek korzyści biznesowych.
- Obecnie w swoim portfolio mamy już kilkanaście podpisanych umów o
współpracy . Nasz udział w projekcie jest więc naturalną
konsekwencją podjętych już działań i rozszerzeniem współpracy o
ośrodki spoza kraju – mówił.
Współpracę biznesu i nauki w ramach projektu chce także rozwijać
Bogdanka SA. Prezes spółki Artur Wasil uważa, że uczestnictwo w
projekcie przyczyni się do promocji nie tylko firmy, ale również
regionu. - Bogdanka od lat jest liderem w branży wydobycia węgla kamiennego, wyróżniając się na jej tle nowoczesnością i efektywnością. Te działania pozwolą wykorzystać nasze doświadczenie na polu
współpracy biznesu i nauki.
W projekcie weźmie udział również TUW PZUW, które nawiązując do
tradycji towarzystw ubezpieczeniowych z okresu zaborów, wspiera
ciekawe projekty naukowe i biznesowe. - Nasz kapitał to my sami. To Polacy, którzy zmieniają świat i dla których nie ma rzeczy niemożliwych – podkreśla prezes spółki Rafał Kiliński.
Liderem naukowym projektu jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II, któremu towarzyszą Politechnika Warszawska i Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Inicjatorem przedsięwzięcia jest
Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski, w skład którego
wchodzą spółki Skarbu Państwa: Grupa Azoty SA, KGHM Polska Miedź
SA, PGNIG SA, PGE Dystrybucja SA, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW, Enea Operator, LW „Bogdanka".
Wymianę myśli, idei i pomysłów ułatwi platforma komunikacyjna
stworzona na stronie www.PolacyZmieniajaSwiat.pl. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u