MEDAL STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI DLA WETERANA II WOJNY ŚWIATOWEJ

Autor: Podkarpacki UW 2020-11-30 09:34:39

25 października br. wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka wręczyła Florianowi Wiśniowskiemu Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości ustanowiony w 2018 roku, przyznawany jest przez Prezydenta RP osobom, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej  w szczególności budowania  wspólnoty  obywatelskiej  Polaków  i poczucia tożsamości narodowej, za walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia  Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, uroczystego wręczenia medalu dokonała wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, która podziękowała odznaczonemu za wieloletnią służbę naszej Ojczyźnie i życzyła dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Florian Wiśniowski urodził się 1921 roku w Łężynach. Jako żołnierz polskiej piechoty pod dowództwem gen. Stanisława Maczka, walczył o wolną Polskę. Mając osiemnaście lat, został powołany do  Jasielskiego Batalionu Obrony Narodowej, wraz z którym brał udział w kampanii wrześniowej. Przebywał w obozie dla internowanych na Węgrzech, skąd trafił do Budapesztu, a następnie Francji i Wielkiej Brytanii, gdzie reorganizowano polskie siły zbrojne. W sierpniu 1944 roku w Normandii brał udział w forsowaniu linii niemieckich umocnień na odcinku Caen – Falaise, w trakcie których został ranny. Po zakończonej wojnie pracował na emigracji, starając się o powrót  do kraju, co udało się dopiero w latach 60-tych. Pod koniec lat 90-tych XX wieku został awansowany do stopnia porucznika.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u