Szkolne Pakiety Multimedialne dla szkół w województwie lubelskim

Autor: Lubelski UW 2020-11-30 09:51:02

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik wziął udział w uroczystości przekazania sprzętu elektronicznego dla Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie. Placówka otrzymała z rąk ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka 25 zestawów Szkolnych Pakietów Mulitimedialnych z tabletami Huawei MediaPad 5.

W wydarzeniu wzięli udział także wójt gminy Jastków Teresa Kot, dyrektor Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie Krystyna Wawręta oraz przedstawiciele firmy Comtex.
 
Szkoła znalazła się wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przekaże tablety wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. Sprzęt będzie stanowić dla uczniów i nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci oraz realizacji zdalnego nauczania.
 
Szkolne Pakiety Multimedialne stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Wybór szkół, do których jest dostarczany sprzęt, został dokonany na podstawie przeprowadzonej analizy zapotrzebowania placówek i wypełnienia kryteriów przyjętych w programie OSE.
 
NASK PIB jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowaniem. W skład przekazanego sprzętu wchodzi tablet wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) z etui, rysik oraz logotyp w formie naklejki na etui tabletu.
 
W ciągu zaledwie kilku miesięcy rząd przeznaczył około 1 mld zł na wsparcie szkół, nauczycieli i uczniów w zakresie kształcenia na odległość. To szereg programów takich jak m.in. „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła +”, „Aktywna Tablica”, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, a także szkolenia dla nauczycieli. W ostatnim czasie przeznaczyliśmy dodatkowe 300 mln zł na dofinansowanie do 500 zł zakupu przez nauczycieli sprzętu lub oprogramowania do prowadzenia nauki na odległość. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u