POMOC DLA SAMORZĄDÓW POSZKODOWANYCH W POWODZI

Autor: Podkarpacki UW 2020-12-02 09:24:55

Pomoc finansowa dla podkarpackich samorządów poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w naszym województwie w czerwcu tego roku była tematem konferencji prasowej wojewody podkarpackiego Ewy Leniart i posła do Parlament Europejskiego Bogdana Rzońcy.

Wojewoda Ewa Leniart przypomniała sytuację, w jakiej znalazło się Podkarpacie w czerwcu bieżącego roku oraz podsumowała działania związane z likwidacją skutków nawalnych opadów deszczu, które spowodowały wystąpienie z koryt cieków wodnych i potoków, powodując liczne, nagłe podtopienia.

– Straty  materialne, które dotknęły województwo podkarpackie, przekroczyły 1 mld 218 mln zł. Straż pożarna wskazała na ponad 4,5 tys. zdarzeń związanych z bezpośrednią interwencją, mających na celu ograniczenie skutków podtopień oraz ochronę ludzkiego życia, zdrowia i mienia. Zważając na skalę zniszczeń spowodowanych  tzw. Powodzią błyskawiczną, wystąpiliśmy do polskiego rządu z prośbą o pomoc, która została udzielona. Ponad 32 mln zł zostało skierowane na odtworzenie zniszczonej infrastruktury. To działanie, które wiązało się z wykonaniem ponad 100 zadań zgłoszonych przed jednostki samorządu terytorialnego  – powiedziała wojewoda.

– Drugim mechanizmem, z którego zdecydowaliśmy się skorzystać – za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – było sięgnięcie po środki Funduszu Solidarnościowego Unii Europejskiej. Wartość szkód, które dotknęły województwo podkarpackie to ponad 270 mln euro. Za pośrednictwem polskiego rządu, wniosek wojewody podkarpackiego został skierowany do Komisji Europejskiej i następnie – w stosownej procedurze – odpowiednia pomoc na odtworzenie zniszczonej infrastruktury komunalnej została zabezpieczona – zaznaczyła wojewoda.

Jak podkreślił poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Fundusz Solidarności Unii Europejskiej funkcjonuje od 2002 r. i jest wyrazem europejskiej solidarności w stosunku do mieszkańców UE dotkniętych sytuacjami kryzysowymi, takimi jak klęski żywiołowe.

– Nasza rząd bardzo szybko, zgodnie  z procedurami, przedstawił do PE stosowny wniosek, który znalazł się w procedurze budżetowej. Polska uzyskała ponad 7 mln euro pomocy. W tamtym tygodniu wniosek został przegłosowany i środki zostaną przekazane  – zaznaczył poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u