Za postawę życia

Autor: Kujawsko-pomorski UW 2020-12-02 09:40:39

Odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia wręczył wojewoda Zbigniew Koniusz. Uroczystość odbyła się w urzędzie wojewódzkim.

Złotym Krzyżem Zasługi, przyznanym przez Prezydenta RP za działalność na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych, został uhonorowany Tomasz Gołębiowski. Otrzymał on także wyróżnienie honorowe nadawane przez wojewodę lekarzom, ratownikom medycznym oraz osobom szczególnie zasłużonym dla ratownictwa medycznego. Tomasz Gołębiowski otrzymał złote wyróżnienie „Wzorowy lekarz”.

Wojewoda wręczył także Krzyże Zesłańców Sybiru, nadawane osobom deportowanych i więzionym w łagrach, obozach i miejscach zsyłek. Otrzymali je Tamara Czajkowska i Stanisław Wierzbicki. Medalem „Pro Patria”, nadawanym przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość, został wyróżniony  ks. kanonik Daniel Kobierski. Odznakę honorową za zasługi dla budownictwa otrzymał Andrzej Dziura.  

To odznaczenia za postawę życia. Otrzymali je Państwo za osobisty wkład w rozwój Polski i naszego społeczeństwa, choć tak naprawdę te odznaczenia nie odzwierciedlają wszystkiego, co daliście naszej ojczyźnie. Z serca gratuluję – mówił wojewoda Zbigniew Koniusz.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u