Przebudowa polderu Żelazna na start!

Autor: Opolski UW 2020-12-04 08:56:21

Rząd Prawa i Sprawiedliwości realizując politykę poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Polaków podejmuje działania w celu realizacji kluczowych inwestycji w zakresie budowy inwestycji przeciwpowodziowych. Po oddaniu do użytkowania zbiornika Racibórz stanowiącego fundamentalne zabezpieczenie przeciwpowodziowe m.in. dla województwa opolskiego, podjęto decyzję o realizacji kolejnej ważnej inwestycji przeciwpowodziowej dla terenu województwa opolskiego – polderu Żelazna.

W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim podczas konferencji z udziałem: Pana Przemysława Dacy – Prezesa PGW Wody Polskie, Pana Andrzeja Buły Marszałka Województwa Opolskiego, Pana Arkadiusza Wiśniewskiego Prezydenta Miasta Opole, Pana Adrian Czubaka Wojewody Opolskiego, oraz wykonawców: Pana Leszeka Magiera – Wiceprezesa Zarządu Spółki Akcyjnej ETP, Pana Artura Kaczyńskiego - Prokurenta Spółki Akcyjnej ETP, Pana Augustyna Morzywołka – Prezesa Zarządu NAVIGA-STAL Sp. z o.o. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa Polderu Żelazna”

Planowany termin zakończenia zadania to 2023 r.

Polder po rozbudowie zwiększy dwukrotnie swą powierzchnię z obecnych 200 ha
do 407 ha,
 a jego pojemność wzrośnie z 1,7 mln m3 do 9,7 mln m3.

Całkowita wartość projektu 111 446 025 PLN, z czego około 80 mln złotych pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego a ponad 31 mln z budżetu Miasta Opola.

Wkład PGW Wody Polskie to kwota około 40 mln złotych przeznaczona m.in. na wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji.

 

Projekt przebudowy polderu Żelazna ma na celu poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości: Opole, Sławice oraz Żelazna
poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącego obiektu przeciwpowodziowego.

Celem projektu jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Odry:
m.in. terenu specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Północnej w Opolu, terenów zamieszkałych przy ul. Partyzanckiej, obwodnicy północnej miasta Opola, dzielnicy Sławice oraz Żelaznej (gmina Dąbrowa) przed wodami powodziowymi rzeki Odry. Projektowana przebudowa obiektów (urządzeń wodnych) polderu polepszy również warunki użytkowania gruntów zlokalizowanych na terenie istniejącego polderu. Poprzez realizację zadania zwiększy się ochrona przeciwpowodziowa ludności
i mienia na terenie województwa opolskiego.

 

Przetarg na realizację inwestycji został podzielony na dwie części.
Wykonawcą cz. I  - Budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących,
został ETP S.A. z Katowic, natomiast cz. II – Przebudowa przepompowni Żelazna wraz z przebudową obiektów towarzyszących została Naviga-Stal Sp. z o.o.
z Kiełczowa.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u