5 lat dla mieszkańców Kujaw i Pomorza

Autor: Kujawsko-pomorski UW 2020-12-12 09:13:55

Dzisiaj, podczas spotkania z dziennikarzami, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podsumował mijające właśnie 5 lat pracy jako przedstawiciela rządu w naszym regionie. Mikołaj Bogdanowicz nominację na stanowisko Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymał 8 grudnia 2015 roku. Tym samym, w tym tygodniu, został najdłużej urzędującym Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Chcę podziękować pani premier Beacie Szydło za zaufanie, ale także panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że umożliwił mi kontynuację tej bardzo ważnej dla naszego regionu misji. Dziękuję również ministrom polskiego rządu, z którymi na co dzień współpracuję, szczególnie Ministrom Spraw Wewnętrznych i Administracji, parlamentarzystom i ministrom z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, obecnym i byłym, z którymi miałem i mam nadal ogromny zaszczyt współpracować - powiedział wojewoda.

Jak zaznaczył Mikołaj Bogdanowicz, podsumowanie mijającego pięciolecia dotyczyło, przede wszystkim programów rządowych, które były realizowane podczas kadencji urzędującego wojewody i korzystnie wpłynęły na nasz region oraz na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Rodzina 500+, Dobry Start, Maluch+

Pierwszym ważnym elementem działań rządu było wzmocnienie polskich rodzin. Około 7,6 mld zł rządowego wsparcia przeznaczono dla rodzin i seniorów z kujawsko-pomorskiego. Z samego tylko programu „Rodzina 500+” od 2016 r. do kujawsko-pomorskich rodzin trafiło ponad 7,3 mld zł rządowego wsparcia. Obecnie świadczenie to wypłacane jest na 343 502 dzieci.

Dodatkowo z programu „Dobry start” od 2018 r. do kujawsko-pomorskich rodzin trafiły niemal 223 mln zł rządowego wsparcia.

Rząd przeznaczył również duże środki na tworzenie nowych i utrzymanie istniejących żłobków w ramach programu „Maluch+”. Od 2016 r. samorządy w Kujawsko-Pomorskiem otrzymały ponad 40 mln zł na utworzenie i utrzymanie żłobków. Dzięki temu utworzono 2 327 miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych, zapewniono funkcjonowanie 7 197 miejsc w żłobkach.

Opieka 75+, Senior+, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej

Jednym z filarów społecznego programu rządu Zjednoczonej Prawicy jest wsparcie osób starszych oraz niepełnosprawnych. W ramach programu „Opieka 75+” od 2018 r. samorządy w Kujawsko-Pomorskiem otrzymały ponad 3 mln zł rządowego wsparcia na poprawę dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

W ramach programu „Senior+”, w ciągu ostatnich 5 lat w Kujawsko-Pomorskiem powstało 37 placówek „Senior+”, tj. Dziennych Domów i Klubów Senior+, w których utworzono blisko 1 000 miejsc.

Innym rządowym programem, realizowanym na przestrzeni ostatnich lat jest „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”. Dzięki niemu zapewniono „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - ponad 600 tys. zł, opiekę wytchnieniową - ponad 2 mln zł oraz „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Na realizację programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w ciągu ostatnich 5 lat w Kujawsko-Pomorskiem przeznaczono blisko 20 mln zł.

Miliony na budowę i remonty dróg

W latach 2016-2020 w województwie kujawsko-pomorskim przy udziale środków przekazanych przez rząd, m.in. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wybudowano lub wyremontowano 844 drogi o łącznej długości 1 300 km. Kwota rządowego dofinansowania na ten cel to ponad 680 mln zł.

Ponadto wojewoda Mikołaj Bogdanowicz w mijającym okresie wydał 76 Zezwoleń na Realizację Inwestycji Drogowych. Zezwolenia te dotyczyły m.in. drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego; trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej w Bydgoszczy na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową ulic: Bernardyńskiej, Kujawskiej, Solskiego, Toruńskiej, Wojska Polskiego, Zbożowy Rynek i przebudową ulic przyległych; mostu im. J. Piłsudskiego w Toruniu; budowy obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (skomunikowanie miejscowości Markowice z obwodnicą – decyzja z marca 2018 r.).

Wsparcie dla rolnictwa

W ciągu minionych pięciu lat komisje powołane przez wojewodę do szacowania strat sporządziły 58 683 protokołów. Kwota rządowego wsparcia jaką od 2016 r kujawsko-pomorscy rolnicy otrzymali za straty poniesione w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej w związku z COVID-19, to ok. 660 mln zł.

Zarządzanie kryzysowe

W ciągu pięciu lat było wiele sytuacji, które wymagały powołania sztabu kryzysowego. Dwa wydarzenia zapamiętamy jednak w sposób szczególny. Były to nawałnica z roku 2017 oraz trwająca jeszcze pandemia koronawirusa.

  • Nawałnica 2017:

Uszkodzonych zostało 10 tys. budynków, ponad 5,5 tys. gospodarstw domowych zostało dotkniętych skutkami nawałnicy. Na odbudowę, w tym również m.in. infrastruktury drogowej i samorządowej przeznaczono 300 mln zł.

  • COVID-19:

  • 6 mld zł przeznaczono na tarczę antykryzysową,

  • organizacja systemu zarządzania kryzysowego w czasie pandemii, współpraca z jednostkami służby zdrowia i samorządami,

  • obecnie prowadzonych jest 8 inwestycji (wartych ok. 10 mln zł) infrastrukturalnych w jednostkach służby zdrowia,

  • zabezpieczenie dostaw środków ochrony bezpośredniej do szpitali, szkół, przedszkoli DPS-ów itp. I tak np. przekazano ponad 3,6 mln maseczek ochronnych oraz ponad 650 tys. litrów środków do dezynfekcji,

  • wsparcie finansowe, w tym doposażenie szpitali w sprzęt do tlenoterapii.

Fundusz Inwestycji Lokalnych

Głównym celem programu jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

Środki dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych to ok. 530 mln zł.
 

Polityka historyczna

Od grudnia 2015 roku wojewoda zorganizował lub współorganizował kilkadziesiąt ważnych dla mieszkańców Kujaw i Pomorza wydarzeń historycznych m.in. obchody Bydgoskiego Marca 1981, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bydgoszczy, rocznicy zniszczenia zagłuszarki. Urząd Wojewódzki w sposób ciągły współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej i organizacjami patriotycznymi.

Ważnym elementem przywracania pamięci było nadanie salom KPUW imienia: Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Bydgoskiego Marca 1981 oraz gen. Zbigniewa Nowka.

Wojewoda realizuje również własne projekty w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”, w tym m.in.: znakowanie tabliczkami powstańczymi grobów wojennych powstańców wielkopolskich oraz grobów weteranów Powstania Wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej, organizacja „Pikników Niepodległości”, Wojewódzki Konkurs Historyczny „Przystanek Niepodległa” oraz współfinansowanie koncertu Rafała Blechacza w Filharmonii Pomorskiej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u