Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w zachodniopomorskiem

Autor: Zachodniopomorski UW 2020-12-12 09:17:43

490 mln 475 tys. 808 zł dla woj. zachodniopomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym 188 mln 475 tys. 808 zł w ramach części wnioskowej. Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych.

Nowy wiadukt w Koszalinie, rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Prawa i Administracji), przebudowa oddziału ginekologiczno-położniczego wraz z blokiem porodowym i pododdziałem neonatologicznym Szpitala w Szczecinku - to tylko niektóre inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach kolejnego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Takiego wsparcia rządu dla samorządów do tej pory nie było – zaznaczył wojewoda Zbigniew Bogucki. - Rozłożenie inwestycji dofinansowanych w ramach funduszu pokazuje, że mamy do czynienia z polityką zrównoważonego rozwoju. Pomoc trafia wszędzie, również do najmniejszych gmin.

Głównym celem programu jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Do województwa zachodniopomorskiego trafi z budżetu państwa w sumie ponad 490 mln zł. A to nie koniec, bo przed nami drugi nabór w części konkursowej.

O tym, ile środków trafi do województwa zachodniopomorskiego w ramach części konkursowej poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas rozstrzygnięcia konkursu. To kolejne pieniądze dla naszego regionu. Latem, dzięki środkom przekazanym w ramach pierwszego etapu programu przekazano środki wszystkim gminom i powiatom.

Informacje o pierwszej turze publikowane w sierpniu br: https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=12636

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego 12 mld złotych:

• 6 mld (środki trafiły latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce)
• 6 mld (środki przydzielane w ramach konkursu – trzeba złożyć wniosek), w tym:
4,35 mld (nabór do 30.09.2020 – właśnie rozstrzygnięty)
1,65 mld (nabór ruszy wkrótce)

Rząd przekazał dodatkowo 250 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, na których funkcjonowały PGR-y.

Na co przeznaczymy przyznane właśnie środki?

Kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa w wysokości 188 mln 475 tys. 808 zł. pozwoli nam zrealizować kolejne ważne lokalne inwestycje. Dzięki przyznanym właśnie środkom będziemy mogli zrealizować m.in.:

  • rozbiórkę i budowę dwóch wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie (koszt dofinansowania: 24 mln zł)
  • przebudowę infrastruktury obiektów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (koszt dofinansowania: 8,3 mln zł)
  • przebudowę oddziału ginekologiczno-położniczego wraz z blokiem porodowym i pododdziałem neonatologicznym oraz poddaszem budynku głównego szpitala w Szczecinku z zakupem wyposażenia (koszt dofinansowania: 5 mln zł)
  • budowę niskoenergetycznego przedszkola z oddziałem żłobkowym w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu (koszt dofinansowania: 5,7 mln zł)
  • rozbiórkę starego mostu i budowę nowego mostu na rzece Redze na drodze gminnej pomiędzy miejscowościami Cieszeniewo i Kluczkowo – to droga użytkowana do dojazdu do pracy, przedszkola, porusza się po niej ciężki sprzęt rolniczy i samochody ciężarowe, obecnie w złym stanie technicznym (koszt dofinansowania: 2 mln zł)
  • uporządkować gospodarkę wodno-ściekową w gm. Wolin, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dargobądz i Wisełka oraz sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w miejscowości Kołczewo (koszt dofinansowania: 6,9 mln zł)
  • dokończyć budowę bloku operacyjnego oraz przebudować pomieszczenia szpitalne na część diagnostyczną w obiektach szpitala białogardzkiego (koszt dofinansowania: 5,9 mln zł).

 

Pełna lista zadań sfinansowanych z części konkursowej dla województwa znajduje się poniżej, w załączeniu.

4,35 mld na inwestycje lokalne w gminach, powiatach i województwach

Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – impuls inwestycyjny dla samorządów w czasie pandemii

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.

Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in. budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół.

Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u