Certyfikat Doskonałości Kształcenia PKA dla kierunku chemia na UMCS

Autor: Mat. prasowe UMCS 2020-12-14 20:27:41

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” kierunkowi chemia prowadzonemu na Wydziale Chemii UMCS (studia I i II stopnia).

 

PKA przyznała w tym roku Certyfikat Doskonałości Kształcenia 15 uczelniom wyższym w Polsce, a Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest jedyną lubelską uczelnią, która została w ten sposób nagrodzona.

Certyfikat Doskonałości Kształcenia stanowi bardzo ważne wyróżnienie, ponieważ świadczy o osiągnięciu wysokiego poziomu kształcenia na danym kierunku, a jego otrzymanie wiąże się z pozytywną oceną programową na 6 lat popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów oraz absolwentów.

Jednym z najistotniejszych kryteriów oceny kierunków studiów przez PKA jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i jej wpływ na konstruowanie, realizację oraz doskonalenie programu studiów. Za ten aspekt wyróżniony został kierunek chemia na UMCS-ie. Wydział Chemii prowadzi intensywną współpracę z podmiotami naukowymi i gospodarczymi jako środowiskiem potencjalnych pracodawców dla studentów i absolwentów. Jest ona realizowana z udziałem studentów Wydziału Chemii w postaci praktyk studenckich, prac licencjackich i magisterskich oraz specjalistycznych badań w ramach pozyskanych grantów naukowych.
 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u