Szpital tymczasowy w Warszawie

Autor: Mazowiecki UW 2020-12-15 09:33:56

Minister Zdrowia zdecydował o zapewnieniu finansowania niezbędnego do organizacji szpitala tymczasowego w Warszawie - w obiekcie budowanego od kilku lat przez m. st. Warszawa przyszłego Szpitala Południowego. W związku z tym Wojewoda Mazowiecki jest gotowy do podpisania umowy z m.st. Warszawa. 

Wojewoda przekaże m. st. Warszawie środki finansowe w wysokości 25,7 mln zł (z czego ok. 23 mln przeznaczone jest na przyśpieszenie dokończenia prac budowlanych, dostosowanie i wyposażenie szpitala tymczasowego). Szpital tymczasowy w tej lokalizacji jest organizowany na mocy decyzji Wojewody nałożonej na Miasto oraz decyzji Ministra Zdrowia, czyniącej z Szpitala Solec Sp. z o.o. szpital patronacki. Ma być w nim przygotowanych 300 miejsc z przeznaczeniem dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS CoV-2, w tym 80 miejsc respiratorowych.

 

Wojewoda z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 sfinansuje przyspieszenie prac budowlano-wykończeniowych, do których zobowiązane jest Miasto, jako inwestor szpitala - by móc wcześniej, niż zakładano w kontrakcie z generalnym wykonawcą, zakończyć prace budowlane oraz przystosować obiekt do pełnienia funkcji szpitala tymczasowego. Wojewoda wesprze również wyposażenie szpitala tymczasowego: finansowo oraz z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych. Zadaniem Miasta jest dokończenie budowy szpitala we wcześniejszym, niż zakładany pierwotnie, terminie, dokonanie niezbędnych odbiorów, dostosowanie obiektu do potrzeb szpitala tymczasowego, wyposażenie go i przekazanie go do prowadzenia Szpitalowi Solec. W terminie wynikającym z nałożonej na Miasto decyzji.

Wytypowanie Szpitala Południowego jako lokalizacji szpitala tymczasowego jest efektem analizy (przeprowadzonej przez służby urzędu wojewódzkiego) różnych wariantów lokalizacji w Mieście Stołecznym.  Już we wrześniu Mazowiecki Urząd Wojewódzki pytał Miasto Stołeczne o obiekt właściwy na szpital tymczasowy, jednak wówczas Miasto nie wskazało wtedy budowanego Szpitala Południowego jako potencjalnej lokalizacji. 2 listopada br. służby Wojewody Mazowieckiego (m.in. przy udziale inspekcji nadzoru budowlanego) wizytowały budowę Szpitala Południowego. Podczas spotkania sprawdzono, na jakim etapie jest inwestycja. Weryfikacja stanu budowy i zapewnienie inspektorów nadzoru m.in. Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, pozwoliła ocenić możliwość przyspieszenia prac budowlanych  i ich zakończenie do połowy stycznia 2021 r.

20 listopada br. Wojewoda wydał polecenie dla m.st. Warszawa – w zakresie organizacji  i zapewnienia gotowości do działania szpitala tymczasowego w obiekcie budowanego Szpitala Południowego. W budynku, w którym docelowo ma być Szpital Południowy, ma znaleźć się szpital tymczasowy przeznaczony do leczenia pacjentów z COVID-19. Szpitalem patronackim został Szpital Solec, który dostał polecenie w tym zakresie od Ministra Zdrowia.

Zapewnienie finansowania przez Ministra Zdrowia umożliwia zawarcie umowy pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a m. st. Warszawa i Szpitalem Solec, na mocy której Wojewoda przekaże Miastu środki na sfinansowanie utworzenia szpitala tymczasowego w Warszawie w obiekcie przyszłego Szpitala Południowego z przeznaczeniem na udzielnie świadczeń zdrowotnych pacjentom zakażonym wirusem SARS CoV-2, a szpital patronacki zobowiązany jest do m.in. utworzenia w szpitalu tymczasowym 300 miejsc z przeznaczeniem dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS CoV-2, w tym 80 miejsc respiratorowych.

Zgodnie z umową, Wojewoda Mazowiecki przekaże m. st. Warszawa środki  w wysokości ponad 25,7 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Odwołanie m. st. Warszawy

1 grudnia br. wpłynęło odwołanie [1] Miasta Stołecznego od wydanego przez Wojewodę polecenia zorganizowania szpitala tymczasowego. W odwołaniu zawnioskowano o uchylenie polecenia Wojewody w całości i zakwestionowano możliwość zorganizowania szpitala tymczasowego do dnia 21 stycznia 2021 r. Miasto wskazało przesuniecie terminu uruchomienia - najwcześniej na połowę lutego.

Określenie terminu na „najwcześniej połowę lutego” oznacza, że równie dobrze może być to termin  późniejszy. W poczuciu odpowiedzialności za wykonanie niezwykle ważnego zadania stworzenia rezerwy łóżek dla mieszkańców Warszawy – w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną, nie możemy się na to zgodzić. Przeciągnięcie terminu realizacji przedsięwzięcia sprawi, że jego cel nie zostanie osiągnięty. Data 21 stycznia wynikała z zapewnień Miasta, że prace na budowie można zakończyć w przyśpieszonym terminie do połowy stycznia. Z tego wynikały dalsze kroki prawne i organizacyjne podjęte przez urząd wojewódzki  – powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Obowiązki od początku prowadzenia negocjacji były dla wszystkich stron jasne, a termin w poleceniu Wojewody był wskazany na podstawie wspólnych ustaleń. W trakcie prowadzonych rozmów MUW z przedstawicielami m. st. Warszawy oraz wykonawcą - strony doszły do porozumienia, że zorganizowanie szpitala tymczasowego na terenie Szpitala Południowego jest możliwe do 21 stycznia 2021 r., pod warunkiem przyspieszenia realizacji prac inwestycyjnych i ich ukończenia do połowy stycznia 2021 r.  Zgodnie z ustaleniami, przyspieszenie prac budowlanych będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami po stronie generalnego wykonawcy, do których pokrycia zobowiązał się Wojewoda.

W wyniku wizji na budowie służb wojewody, w tym przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, rozmów z inspektorami nadzoru ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta oraz z przedstawicielem generalnego wykonawcy, ich zapewnień, ustalono, że zakończenie budowy możliwe jest do połowy stycznia. Zatem oddanie szpitala tymczasowego, gotowego do funkcjonowania ustalono na 21 stycznia. Stąd decyzje Wojewody  i Ministra Zdrowia wskazują obowiązek przygotowania szpitala tymczasowego w terminie do 21 stycznia 2021 r. W trakcie negocjacji umowy pomiędzy Wojewodą, Miastem Stołecznym  i szpitalem, miasto zaczęło wskazywać inny termin. Jednak umowa jest jedynie wypełnieniem decyzji w zakresie finansowania.

W związku z tym Wojewoda nie zgadza się na zmianę daty. Finansowanie dotyczy bowiem  w głównej mierze przyspieszenia dokończenia budowy. Pierwotnie prace budowalne miały być zakończone w marcu 2021 r., a wyposażenie i uruchomieni Szpitala Południowego miało nastąpić jesienią 2021 r.

Wyposażenie szpitala

Szpital tymczasowy zostanie doposażony z Agencji Rezerw Materiałowych  oraz w produkty zakupione w wyniku przekazanych Miastu przez Wojewodę środków - m.in. w 80 respiratorów, 300 kardiomonitorów, 25 aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, 300 szt. łóżek szpitalnych, 300 szt. dozowników do tlenu, 100 pomp infuzyjnych, aparat do USG, aparaty do RTG. Sfinansowane zostanie też m.in. wyposażenie apteki szpitalnej, wyposażenie laboratorium, lodówka medyczna, stoły zabiegowe, monitory medyczne diagnostyczne.

Ponadto szpital otrzyma artykuły włókiennicze, m.in.: fartuchy operacyjne, poduszki, prześcieradła, poszewki, koce, ręczniki. Wojewoda zapewni także środki ochrony indywidualnej dla personelu, który zostanie zatrudniony w szpitalu tymczasowym.

Szpital ten będzie jednym z 8 szpitali tymczasowych budowanych w województwie mazowieckim w ramach planu zabezpieczenia łóżek covidowych i przygotowania do możliwej trzeciej fali epidemii.

Rekrutacja do szpitala

Wojewoda cały czas prowadzi rekrutację personelu do szpitali tymczasowych na Mazowszu, również do szpitala tymczasowego w Warszawie, poprzez stronę: szpitaltymczasowy.waw.pl

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u