Rekrutacja do dyspozytorni medycznych w Warszawie i w Radomiu

Autor: Mazowiecki UW 2020-12-18 09:11:57

Trwa rekrutacja do pracy w dyspozytorniach medycznych, które od 1 stycznia zaczną funkcjonować w Warszawie, w Radomiu i w Siedlcach. Aktualnie poszukiwane są osoby na stanowiska w Warszawie i w Radomiu. W Warszawie poszukiwane są osoby na stanowiska: głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego. Do pracy w Radomiu poszukiwani są dyspozytorzy medyczni. Na stanowiska pracy w dyspozytorniach można aplikować online!

Zgłoszenie do pracy można złożyć poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://dyspozytor-medyczny.pl

Do obowiązków dyspozytora medycznego należy:

  • przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach, będących stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego (np. wypadki),
  • ustalanie kolejności i ważności działań oraz wysyłanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,
  • instruowanie osób udzielających pierwszej pomocy,
  • przekazywanie osobie kierującej akcją ratowniczą informacji, które ułatwią prowadzenie medycznych czynności ratunkowych,
  • powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, wyspecjalizowanych oddziałów szpitalnych lub jednostek współpracujących z systemem (m.in. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, GOPR-u, TOPR-u).

Szczegółowe informacje dotyczące niezbędnych wymagań stawianych kandydatom znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogloszenia-o-prace
Według zmian, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r., Wojewoda Mazowiecki będzie prowadzić dyspozytornie w Warszawie, Radomiu i Siedlcach. Dyspozytorzy będą zatrudniani w Wydziale Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym od 1 stycznia 2021 r. Wojewoda ma tworzyć i prowadzić jedną dyspozytornię medyczną w województwie, ale na Śląsku i Mazowszu istnieje możliwość utworzenia dwóch dyspozytorni. Zgodnie z przepisami przejściowymi, które na to zezwalają, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zdecydował jednak, że powstaną 3 dyspozytornie – w Warszawie, Radomiu i Siedlcach. 

Nowe rozwiązania były testowane od 2017 r. Dyspozytornie, które funkcjonują w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, obsługują zgłoszenia za pomocą jednolitego dla całej Polski systemu informatycznego (System Wspomagania Dowodzenia Państwowe Ratownictwo Medyczne). 

SWD PRM służy do obsługi zgłoszeń przez dyspozytora medycznego oraz realizacji zleceń przez zespoły ratownictwa medycznego. Udostępnia informacje m.in. o lokalizacji osoby wzywającej, lokalizacji wprowadzonego adresu na mapie, wolnym zespole ratownictwa medycznego. System Wspomagania Dowodzenia umożliwia dysponowanie karetek spoza własnego województwa w sytuacji, gdy brakuje innego wolnego zespołu ratownictwa medycznego. Połączenia z Mazowsza były wielokrotnie obsługiwane przez dyspozytorów medycznych spoza tego regionu. Obsługa przebiegała sprawnie, bez zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Nie odnotowano również, żeby obecna sytuacja epidemiologiczna wpłynęła na obsługę zgłoszeń przez dyspozytorów medycznych.

System jest cały czas doskonalony, żeby czas dojazdu skracać. Ponadto takie rozwiązanie pozwala na sprawniejszą pomoc zwłaszcza w razie większych zdarzeń, np. wypadków drogowych, kiedy trzeba alokować więcej zespołów. Warto podkreślić, że mimo zmniejszenia liczby dyspozytorni w ciągu ostatnich lat w województwie mazowieckim liczba Zespołów Ratownictwa Medycznego wzrosła ze 187 do 200. 

Proces zmniejszania liczby dyspozytorni w województwie mazowieckim rozpoczął się w 2011 roku, kiedy z 43 rejonów pozostało 29. W 2012 r. pozostało ich 6, a w 2017 r. zmniejszono liczbę dyspozytorni do 5, przy jednoczesnym pozostawieniu 6 rejonów operacyjnych. W Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego na 2019 rok dostosowano liczbę rejonów operacyjnych do liczby funkcjonujących dyspozytorni. Od stycznia do marca 2021 r. planuje się utrzymanie pięciu dyspozytorni w trzech lokalizacjach: w Warszawie, Radomiu, Siedlcach. Natomiast od kwietnia 2021 r. mają działać trzy dyspozytornie w wyżej wymienionych miejscach. 

O pozostawieniu dyspozytorni medycznych w wybranych lokalizacjach zdecydowały m.in. możliwości infrastruktury. Dyspozytornie medyczne w Ostrołęce i Płocku są jednymi z najmniejszych w województwie. Zaproponowana stopniowa centralizacja, której celem ma być utworzenie 3 dyspozytorni medycznych, uwzględnia zapewnienie ciągłości realizacji zadań dyspozytorów medycznych wobec mieszkańców i osób przebywających na terenie województwa mazowieckiego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u