Przebudowano drogi powiatowe w powiecie lubelskim. Będą kolejne inwestycje

Autor: Lubelski UW 2020-12-21 20:10:23

Uroczystym przecięciem wstęgi oficjalnie otwarto przebudowane drogi powiatowe nr 2236-2238 L na terenie gmin Wojciechów oraz Bełżyce w powiecie lubelskim. Zadanie zrealizowano pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2236L, 2238L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Wojciechów oraz Bełżyce”. W spotkaniu uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka. 

Droga powiatowa 2236L przebiega przez miejscowości Łubki Kolonia, Łubki, natomiast droga powiatowa 2238L przez miejscowość Podole i ma istotne znaczenie dla rozwoju sieci dróg publicznych na terenie województwa lubelskiego. Drogi łączą się z drogą wojewódzką nr 827 oraz 747, powiatową i drogami gminnymi oraz z sąsiadującym powiatem opolskim. Inwestycja przyczyniła się do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego. Wykonano nową nawierzchnię, a oznakowanie drogowe skróci czas dojazdu mieszkańców do gminy Wojciechów oraz Bełżyce i do obiektów użyteczności publicznej.
 
Spotkanie było okazją do przekazania przez wojewodę lubelskiego symbolicznych czeków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Czeki odebrali starosta lubelski Zdzisław Antoń, burmistrz miasta Bełżyce Ireneusz Łucka i wójt gminy Wojciechów Artur Markowski. W ramach RFIL do powiatu lubelskiego trafi 8 mln zł, gminy Bełżyce 1,6 mln zł, z kolei gmina Wojciechów otrzyma 2 mln zł.
 
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu powiat lubelski przebuduje budynek internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, kupi i zainstaluje tomograf komputerowy w szpitalu w Bełżycach. Inwestycja w gminie Wojciechów obejmie budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach Maszki, Maszki k. Wojciechowa i Palikije Drugie. Gmina Bełżyce natomiast zrealizuje zadanie pn.: „Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Matczyn wraz z budową odcinka wodociągu do miejscowości Babin gm. Bełżyce”.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u