W 81. rocznicę „Sonderaktion Lublin” uczczono pamięć ofiar

Autor: Lubelski UW 2020-12-27 12:02:43

W 81. rocznicę „Sonderaktion Lublin”, czyli rozpoczętej w 1939 roku niemieckiej akcji wymierzonej przeciwko lubelskiej elicie politycznej i społecznej, wicewojewodowie Robert Gmitruczuk i Bolesław Gzik oraz dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Agata Grula złożyli kwiaty pod tablicą Jerzego Albina de Tramecourta, wojewody lubelskiego z lat 1937-39

Jerzy Albin de Tramecourt był żołnierzem Legionów, komendantem III Okręgu Podlaskiego POW, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, w latach 1929-1930 pełnił obowiązki starosty powiatu mołodeczańskiego. Następnie piastował urząd starosty dziśnieńskiego, wileńsko-trockiego i radomskiego. W latach 1937-1939 pełnił funkcję wojewody lubelskiego. W tym czasie jego zasługą było m.in. włączenie w skład Centralnego Okręgu Przemysłowego południowej części województwa lubelskiego. Równocześnie sprawował  wiele innych funkcji, m.in. przewodniczącego Prezydium Honorowego Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Zimowej Pomocy Bezrobotnym, Wojewódzkiej Rady Funduszu Pracy, Rady Fundacji Szpitala św. Wincentego à Paulo, prezesa Zarządu Aeroklubu Lubelskiego i Okręgu Lubelskiego LOPP, a także członka honorowego Automobilklubu Lubelskiego. Po wybuchu II wojny światowej pozostał w Lublinie, nadzorując instytucje państwowe i społeczne. Przyczynił się do uratowania m.in. obrazów Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” i „Kazanie Skargi”. Po zajęciu Lublina przez wojska niemieckie, 20 października 1939 r. został aresztowany, a następnie rozstrzelany - najprawdopodobniej w listopadzie - w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach, prawdopodobnie w pobliżu szpitala im. Jana Bożego w Lublinie.
 
W listopadzie 1939 roku niemieccy okupanci przeprowadzili tzw. „Sonderaktion Lublin”, aresztując lubelskich nauczycieli, sędziów, adwokatów i duchownych. Nie były to osoby przypadkowe, ale przedstawiciele elit, które tworzyły aparat państwowy i działacze wcześniej związani z walką o odzyskanie niepodległości. W dniu 23 grudnia 1939 roku Niemcy dokonali zbrodni, która był aktem terroru wobec całego polskiego społeczeństwa. W zbiorowej egzekucji zginęli m.in.: wicewojewoda lubelski Stanisław Bryła, kierownik Katedry Filozofii i Teorii Prawa KUL prof. Czesław Martyniak, prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Bolesław Sekutowicz, adwokat i były starosta zamojski Edward Lipski oraz Tadeusz Moniewski, dyrektor gimnazjum i liceum im. Stanisława Staszica. Ciał osób zamordowanych 23 grudnia 1939 roku na lubelskim kirkucie nigdy nie odnaleziono.
 
Tablica upamiętniająca Wojewodę Tramecourta znajduje się na fasadzie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Ponadto, w Lublinie znajduje się pomnik upamiętniający ofiary egzekucji, w miejscu egzekucji przy murze zabytkowego kirkutu przy ul. Kalinowszczyzna.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u