ZUT zwycięzcą w prestiżowym konkursie edukacyjnym

Autor: Mat. prasowe ZUT 2020-12-28 11:26:46

Poznaliśmy wyniki dziesiątej edycji konkursu „EDUinspiracje” 2020. ZUT otrzymał nagrodę za najlepszy projekt z zakresu szkolnictwa wyższego w ramach programu „Erasmus +” za rok 2020. Konkurs organizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Działam-Upowszechniam-Inspiruję”.

 

W kategorii „Szkolnictwo wyższe” nominowano: Politechnikę Białostocką, Politechnikę Śląską, Politechnikę Lubelską, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

 

Kapituła konkursu oceniała projekty wg pięciu kryteriów: znaczenia, działań komunikacyjnych i upowszechniających rezultaty, wpływu i oddziaływania, innowacyjności oraz możliwości przenoszenia rezultatów i atrakcyjności działań.

 

ZUT otrzymał nagrodę za rezultaty projektu mobilnościowego KA107 realizowanego we współpracy z uczelniami z Białorusi, Gruzji, Ukrainy i Wietnamu, którego koordynatorem była Agata Bruska – kierownik Działu Mobilności Międzynarodowej ZUT.

 

Zajęcie pierwszego miejsca to duży prestiż i satysfakcja. Konkurs „EDUinspiracje” jest rozpoznawalny w branży edukacyjnej. W kategorii „Szkolnictwo wyższe”  nominowano pięć projektów, które wybrano spośród kilkuset. W poprzedniej edycji konkursu w 2019 roku ZUT był nominowany w tej samej kategorii, jednak nie otrzymał statuetki. Tym bardziej cieszy nas fakt, że po raz pierwszy nasza ciężka praca została doceniona – powiedziała Agata Bruska, koordynatorka projektu.

 

Zamierzeniem projektu była wymiana studentów w celu przeprowadzenia częściowo studiów za granicą oraz wymiana pracowników uczelni w celu realizacji pobytów dydaktycznych oraz szkoleniowych. Jury konkursowe podkreśliło, że w koncepcie ZUT-u zrealizowano dwadzieścia dwie mobilności studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji uczelni.

 

W dzisiejszych czasach trudno o rzecz ważniejszą niż umiędzynarodowienie świata akademickiego. Dlatego ten projekt był strzałem w dziesiątkę – powiedział Marek Zając, prowadzący uroczystą galę wręczenia nagród.

 

Projekt ZUT-u stanowił ważny wkład w realizację strategicznych celów rozwoju międzynarodowego uczelni w regionie. Studenci nabyli wiedzę, umiejętności i kompetencje znacznie zwiększające ich szanse zatrudnienia na rynku pracy. Na uwagę zasługują przygotowane przez Dział Mobilności Międzynarodowej ZUT programy szkoleniowe oraz dobór ekspertów – czytamy w uzasadnieniu werdyktu jury konkursowego.

 

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu odbyła się z powodu pandemii za pośrednictwem nowych mediów.

 

Gala Wręczenia Nagród Edukacyjnych 2020: https://tiny.pl/7vt9n .

 

Celem konkursu „EDUinspiracje” jest upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych, promocja dobrych praktyk w tym zakresie oraz pokazanie, jak ważną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u