Od stycznia w województwie mazowieckim pojawią się trzy nowe miasta

Autor: Mazowiecki UW 2020-12-29 18:37:54

Sochocin (w powiecie płońskim), Solec nad Wisłą (w powiecie lipskim) oraz Wiskitki (w powiecie żyrardowskim) – to trzy miejscowości w województwie mazowieckim, które od 1 stycznia 2021 r. otrzymają status miast. We wtorek, 29 grudnia br. ich przedstawiciele odebrali z rąk Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Wiceministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Wąsika i Pawła Szefernakera akty nadania statusu miasta.

Od 1 stycznia 2021 r. na mapie Polski pojawi się w sumie 10 kolejnych miejscowości ze statusem miasta. Oprócz Sochocina, Solca nad Wisłą oraz Wiskitek, status miast otrzymają dotychczasowe miejscowości: Kamieniec Ząbkowicki (w województwie dolnośląskim), Goraj (w województwie lubelskim), Kamionka (w województwie lubelskim), Dubiecko (w województwie podkarpackim), Wodzisław (w województwie świętokrzyskim), Budzyń (w województwie wielkopolskim) oraz Koźminek (w województwie wielkopolskim). Tym samym od Nowego Roku w naszym kraju będą istnieć 954 miasta.

Bardzo się cieszę, że w wielu przypadkach nadania praw miejskich nowym miejscowościom, udało się naprawić błędy przeszłości i krzywdy historii – powiedział Premier Mateusz Morawiecki. - W kilku przypadkach jest to przywrócenie praw miejskich, odebranych jeszcze po powstaniu styczniowym – dodał Szef Rządu.

Od 1 stycznia 2021 roku na mapie administracyjnej Polski będziemy mieli 10 nowych miast. Tym samym w Polsce będą już łącznie 954 miasta – powiedział Wiceminister Paweł Szefernaker. W przypadku wszystkich nowych miast, propozycja zmiany ich statusu uzyskała pozytywne opinie rad gmin i właściwych wojewodów. Nadanie statusu miasta było także poprzedzone konsultacjami społecznymi z mieszkańcami. Wielu z Państwa, samorządowców, na pewno w sposób aktywny uczestniczyło w tych konsultacjach razem z mieszkańcami gminy, analizując, czy to będzie dobry czas, aby taki wniosek złożyć – powiedział Wiceminister. Jak dodał, uzyskanie statusu miasta to duży prestiż. – To są nowe nadzieje i możliwości, także związane z inwestowaniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. To efekt determinacji, chęci i działań proobywatelskich dużej grupy mieszkańców – wyjaśnił Wiceszef MSWiA.

O nadaniu statusu miasta decyduje m.in. stopień urbanizacji danego terenu – wszystkie nowe miasta wykazują cechy funkcjonalno-przestrzenne, które przesądzają o ich miejskim charakterze. Ponadto większość mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej.

Historia nowych miast w województwie mazowieckim

W przypadku miejscowości Sochocin (powiat płoński) oraz Wiskitki (powiat żyrardowski), zmiana jest przywróceniem „praw miejskich”, utraconych w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym. Sochocin posiadał prawa miejskie w latach 1385–1869, a Wiskitki w okresie 1595–1869.

Solec nad Wisłą (powiat lipski) posiadał prawa miejskie od XIV w. do 1869 r., kiedy to utracił je na mocy decyzji Komitetu Urządzającego Królestwa Polskiego. Miejscowość zachowała w sposób nienaruszony dawną oryginalną strukturę topograficzną zabudowy, która istnieje co najmniej od schyłku XVIII w.

W tym roku do MSWiA wpłynęło 37 wniosków samorządów gminnych dotyczących ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz zmiany siedziby władz gminy.

Według danych GUS (stan na dzień 1 stycznia 2020 roku) dotychczas funkcjonowały w Polsce 944 miasta. Były to 302 gminy miejskie oraz 642 miasta położone w gminach miejsko-wiejskich.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u