Szpital tymczasowy w Warszawie – decyzja Ministra Zdrowia

Autor: Mazowiecki UW 2021-01-07 17:39:40

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia utrzymało w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego dotyczącą terminu uruchomienia szpitala tymczasowego znajdującego się w Szpitalu Południowym (od której m.st. Warszawa się odwołało). Wyznaczenie terminu, jakim jest 21 stycznia 2021 r., było poprzedzone dokładnymi analizami i rozmowami Wojewody z przedstawicielami m.st. Warszawy oraz generalnym wykonawcą inwestycji. Wojewoda przekaże m. st. Warszawie środki finansowe w wysokości 25,7 mln zł (z czego ok. 23 mln przeznaczone jest na przyśpieszenie dokończenia prac budowalnych, dostosowanie i wyposażenie szpitala tymczasowego).

W związku z odwołaniem m.st. Warszawy od decyzji Wojewody Mazowieckiego, Minister Zdrowia ponownie przeanalizował okoliczności sprawy. Postanowił, że w związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia utrzymuje decyzję Wojewody polecającą na przygotowaniu szpitala tymczasowego do 21 stycznia br. Minister wskazał, że termin na zorganizowanie szpitala tymczasowego został ustalony na podstawie rozmów Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami m.st. Warszawa oraz generalnym wykonawcą inwestycji Szpitala Południowego w Warszawie, którzy deklarowali możliwość zorganizowania szpitala tymczasowego do 8 stycznia 2021 r. Minister podkreślił też, że celem decyzji Wojewody było przyspieszenie realizacji inwestycji Szpitala Południowego, aby możliwe było uruchomienie w nim szpitala tymczasowego. Jak wskazał oczywistym jest, że realizacja zadania wiąże się z podjęciem szczególnie wytężonej pracy po stronie wykonawcy, co zostanie sfinansowane z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Szpital tymczasowy w tej lokalizacji jest organizowany na mocy decyzji Wojewody nałożonej na Miasto (20 listopada 2020 r.) oraz decyzji Ministra Zdrowia, określającej Szpital Solec Sp. z o.o. jako szpital patronacki. Celem wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji było przyspieszenie realizacji inwestycji Szpitala Południowego w Warszawie, tak, aby możliwe było uruchomienie w nim szpitala tymczasowego w związku z epidemią COVID-19. Przy tym Wojewoda Mazowiecki zapewnił finansowanie realizacji nałożonego polecenia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości łącznie 25,7 mln zł (z czego ok. 23 mln przeznaczone było na przyśpieszenie dokończenia prac budowlanych, dostosowanie i wyposażenie szpitala tymczasowego).  Szpital tymczasowy ma obejmować nie mniej niż 300 łóżek z przeznaczeniem dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w tym nie mniej niż 80 miejsc respiratorowych.

Wojewoda z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 sfinansuje przyspieszenie prac budowlano-wykończeniowych, do których zobowiązane jest Miasto, jako inwestor szpitala - by móc wcześniej, niż zakładano w kontrakcie z generalnym wykonawcą, zakończyć prace budowlane oraz przystosować obiekt do pełnienia funkcji szpitala tymczasowego. Wojewoda wesprze również wyposażenie szpitala tymczasowego: finansowo oraz z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych. Zadaniem Miasta jest dokończenie budowy szpitala we wcześniejszym, niż zakładany pierwotnie, terminie, dokonanie niezbędnych odbiorów, dostosowanie obiektu do potrzeb szpitala tymczasowego, wyposażenie go i przekazanie go do prowadzenia Szpitalowi Solec. W terminie wynikającym z nałożonej na Miasto decyzji.

Odwołanie m.st. Warszawy

1 grudnia 2020 r. wpłynęło odwołanie1  Miasta Stołecznego od wydanego przez Wojewodę polecenia zorganizowania szpitala tymczasowego. W odwołaniu zawnioskowano o uchylenie polecenia Wojewody w całości i zakwestionowano możliwość zorganizowania szpitala tymczasowego do dnia 21 stycznia 2021 r. Miasto wskazało przesunięcie terminu uruchomienia - najwcześniej na połowę lutego. 

Termin w poleceniu Wojewody był wskazany na podstawie wspólnych ustaleń. W związku z wizytacją na budowie służb Wojewody, w tym przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, rozmów z inspektorami nadzoru ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta oraz z przedstawicielem generalnego wykonawcy, ich zapewnień, ustalono, że zakończenie budowy możliwe jest do połowy stycznia. Stąd decyzje Wojewody i Ministra Zdrowia wskazują obowiązek przygotowania szpitala tymczasowego w terminie do 21 stycznia 2021 r. 
 


 1 Odwołanie zostało skierowane za pośrednictwem Wojewody do  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zgodnie z właściwością przekazał je do Ministra Zdrowia.

Wyposażenie szpitala

Szpital tymczasowy zostanie doposażony z Agencji Rezerw Materiałowych  oraz w produkty zakupione w wyniku przekazanych Miastu przez Wojewodę środków - m.in. w 80 respiratorów, 300 kardiomonitorów, 25 aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, 300 szt. łóżek szpitalnych, 300 szt. dozowników do tlenu, 100 pomp infuzyjnych, aparat do USG, aparaty do RTG. Sfinansowane zostanie też m.in. wyposażenie apteki szpitalnej, wyposażenie laboratorium, lodówka medyczna, stoły zabiegowe, monitory medyczne diagnostyczne. 

Ponadto szpital otrzyma artykuły włókiennicze, m.in.: fartuchy operacyjne, poduszki, prześcieradła, poszewki, koce, ręczniki. Wojewoda zapewni także środki ochrony indywidualnej dla personelu, który zostanie zatrudniony w szpitalu tymczasowym. 

Szpital ten będzie jednym z 8 szpitali tymczasowych w województwie mazowieckim w ramach planu zabezpieczenia łóżek covidowych. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u