Zmarł biskup Adam Dyczkowski,

Autor: Lubuski UW 2021-01-13 10:32:18

Odszedł biskup Adam Dyczkowski, biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wojewoda Lubuski składa wyrazy głębokiego żalu i współczucia rodzinie i bliskim.

Biskup Adam Dyczkowski zmarł w wieku 88 lat.

Adam Dyczkowski urodził się 17 listopada 1932 r. w Kętach. Ukończył Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1957 r.

W latach 1957-1963 studiował filozofię przyrody na katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od roku 1978 był biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej, a od 1992 roku diecezji legnickiej.  

17 lipca 1993 roku Jan Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Przez 14 lat był biskupem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W 2007 roku, po osiągnięciu 75 roku życia, złożył na ręce Papieża rezygnację z zajmowanego urzędu. Benedykt XVI przyjął rezygnację biskupa Adama Dyczkowskiego i z początkiem 2008 roku biskup Dyczkowski przeszedł na emeryturę.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak składa wyrazy głębokiego żalu i współczucia rodzinie i bliskim. Wojewoda podkreśla, że biskup Adam Dyczkowski wyróżniał się ogromną życzliwością. Jak wspomina, był niezwykle radosnym i ciepłym człowiekiem.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u