Nowa droga w powiecie złotowskim

Autor: Wielkopolski UW 2021-01-20 13:25:32

Kolejna droga lokalna została przebudowana dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg. Mieszkańcy Ciosańca w powiecie złotowskim od blisko 20 lat zabiegali o realizację tej inwestycji. Dziś wraz z posłami ziemi pilskiej wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek uczestniczył w oficjalnym oddaniu do użytku zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej Ciosaniec - Pniewo w gminie miejsko-wiejskiej Okonek w powiecie złotowskim.

Inwestycja uzyskała wsparcie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (obecny Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w wysokości 80 proc. wartości zdania. To jedyna utwardzona droga dojazdowa prowadząca do miejscowości zamieszkiwanej przez około 400 mieszkańców.

Inwestycja objęła przebudowę jezdni w zakresie wzmocnienia i wyrównania istniejącej konstrukcji asfaltowej na długości około 4500 metrów, a także wykonanie odcinków chodnika oraz ścieżki pieszo-rowerowej. Inwestor - Powiat Złotowski - pozyskał na ten cel 1 063 041 zł ze środków rządowych, a całkowity koszt zadania wyniósł 1 328 801 zł. W kosztach - 10 proc. - partycypował samorząd Okonka; reszta wkładu własnego pochodziła z budżetu powiatu.

W otwarciu, obok mieszkańców Ciosańca, uczestniczyli między innymi posłowie Marta Kubiak, Grzegorz Piechowiak i Marcin Porzucek, reprezentujący posła Krzysztofa Czarneckiego radny sejmiku województwa Adam Bogrycewicz, burmistrz Okonka Andrzej Jasiłek oraz sołtys Ciosańca, radna powiatowa Jolanta Grzonka. - Remont drogi był wyczekiwany przez mieszkańców od dawna. Gratuluję staroście złotowskiemu Ryszardowi Goławskiemu sprawnej realizacji inwestycji. Nie byłoby jej, gdyby nie współpraca Rady Powiatu Złotowskiego oraz Rady Miejskiej w Okonku - podkreślił wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek.

W latach 2016-2020 w ramach wdrażanych przez wojewodę wielkopolskiego programów rządowych, samorządy z powiatu złotowskiego otrzymały dofinansowania dla 18 zadań drogowych - na łączną sumę ponad 18 300 000 zł.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u