WSPARCIE DLA GMIN NA INFRASTRUKTURĘ TURYSTYCZNĄ

Autor: Podkarpacki UW 2021-01-22 09:55:59

27 gmin z terenu naszego województwa może się starać o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na infrastrukturę turystyczną.

O szczegółach naboru poinformowali podczas dzisiejszej konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Krzysztof Sopel.

Jak podkreśliła wojewoda, kwota wsparcia dla gmin górskich w skali kraju wynosi 1 mld zł.  

– Zachęcamy podkarpackie samorządy do składania wniosków i skorzystania z mechanizmu wsparcia. Dla gmin, które mają znaczenie turystyczne, środki te mogą być niezwykle istotne nie tylko z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb mieszkańców, ale przede wszystkim dla rozwoju turystyki – podkreśliła wojewoda.

Gminy mogą się starać o finasowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi, w szczególności budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji:

  • szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie;
  • placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych;
  • parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego; 
  • skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych;
  • infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, np. dróg, chodników, oczyszczalni ścieków itp.

W ramach funduszu mogą być pokrywane wydatki majątkowe, przy czym wsparcie finansowe nie może zostać przeznaczone na refundację wcześniej poniesionych wydatków.

W przypadku, gdyby wnioski gmin przekroczyły wartość 1 mld zł, wsparcie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu tak, aby kwota nie została przekroczona.

Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane otrzymaniem dofinansowania mogą złożyć nie więcej niż jeden wniosek, który powinien zostać przekazany do Wojewody Podkarpackiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.02.2021 r. O dofinansowanie należy występować w formie elektronicznej przy pomocy platformy ePUAP.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u