St. bryg. Mariusz Feltynowski nowym rektorem-komendantem SGSP

Autor: MSWiA 2021-01-26 10:07:23

Minister Mariusz Kamiński powołał st. bryg. Mariusza Feltynowskiego na stanowisko rektora-komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Nowy komendant obejmie stanowisko 26 stycznia br. Natomiast z dniem 25 stycznia br. ze stanowiska rektora-komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej został odwołany st. bryg. Jarosław Chodorowski. W powołaniu wzięli również udział wiceminister Maciej Wąsik, nadzorujący bezpośrednio Państwową Straż Pożarną oraz nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP.

Nowy rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, st. bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, ma ponad 25-letni staż służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. W 1999 r. ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera pożarnictwa. W 2001 r. ukończył również uzupełniające studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość w Akademii Finansów w Warszawie. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2016 r. w specjalizacji zarządzanie instytucjami publicznymi w dziedzinie nauk społecznych na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Posiada duże doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in. na stanowisku Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz biorąc udział w organizacji i zarządzaniu kilkusetosobowymi zgrupowaniami podczas ćwiczeń oraz akcji ratowniczych (Haiti, Liban).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u