Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla Pana Waldemara Nicmana

Autor: Mazowiecki UW 2021-01-26 10:14:43

Pan Waldemar Nicman w latach 1989-1991 był przewodniczącym ciechanowskiej „Solidarności”. Podczas stanu wojennego wielokrotnie represjonowany, a w latach 1984-1988 rozpracowany przez SB w akcji pod kryptonimem „Pisarz” za rozprowadzanie prasy podziemnej. Aktywny uczestnik w wyborach 4 czerwca 1989 r. po stronie Komitetów Obywatelskich „S”. Przewodniczący Miejskiego Komitetu Obywatelskiego w Ciechanowie, który wygrał wybory samorządowe w 1990 roku.

Waldemar Nicman otrzymał nagrodę „Drzwi do wolności”, przyznawaną przez Kapitułę Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. Odznaczony medalem za zasługi dla Ciechanowa. Za swoją działalność podczas stanu wojennego w wydawnictwie podziemnym został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaczenie otrzymują osoby zasłużone:

  • w budowaniu wspólnoty  obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej,
  • w rozwoju nauki,
  • w rozsławianiu dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę,
  • w rozwoju społecznym i umacnianiu więzi z Polakami za granicą,
  • w budowaniu dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u