10–lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy

Autor: Warmiński UW 2021-01-26 10:22:25

To już 10 lat, jak funkcjonuje placówka, w której obecnie może przebywać docelowo 50 uczestników przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego. Z okazji jubileuszu placówkę odwiedził wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski.

ŚDS w Wolnicy położony jest w małej, spokojnej wsi, otoczonej lasami z pięknym funkcjonalnym zapleczem, bez barier, zapewniającym uczestnkom wysoki poziom i standard usług. Obecnie do placówki uczęszcza 43 uczestników, którzy biorą czynny udział w zajęciach  prowadzonych w siedmiu  salach treningowych: kulinarno - ogrodniczej,  arteterapii,  komputerowej, stolarsko-technicznej, umiejętności społecznych, praktycznych i komunikacji,  rękodzieła. Funkcjonuje tu również sala usprawniania fizycznego oraz sala doświadczania świata, gdzie uczestnicy uczestniczą w zajęciach poprawiających ich sprawność ruchową, pomagają w likwidacji deficytów zdrowotnych zgodnie z zaleceniami lelarskimi. Uczestnicy mają możliwość uczestnictwa w wycieczkach, spotkaniach integracyjnych oraz konkursach organizowanych na szeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Dom zapewia uczestnikom codzienny transport do placówki i odwóz do miejsca zamieszkania.

Podstawowym celem działalności placówki jest rehabilitacja społeczna ukierunkowana na poprawę funkcjonowania w społeczeństwie, zmierzająca do usamodzielnienia oraz zapobiegania izolacji społecznej. Ponadto placówka wspiera swoich podopiecznych w sferze podnoszenia własnej wartości, pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa. Działalność placówki ukierunkowana jest także na aktywizację podopiecznych przez udział w szkoleniach,

© 2018 Super-Polska.pl stat4u