Środki z Funduszu Solidarności UE dla samorządów województwa podkarpackiego

Autor: MSWiA 2021-02-04 17:16:52

Ponad 7 mln euro z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przeznaczono dla samorządów z terenu województwa podkarpackiego, które zostały poszkodowane w wyniku powodzi z czerwca 2020 r.

Z Funduszu Solidarności UE zostanie sfinansowany remont i odbudowa infrastruktury komunalnej, zniszczonej w wyniku powodzi. Pieniądze posłużą przede wszystkim do przywrócenia stanu technicznego infrastruktury i zakładów w obszarach: energii, wodociągów i kanalizacji, telekomunikacji, transportu, a także zdrowia i szkolnictwa. Na ten cel przygotowano ponad 6,3 mln euro. Pozostałe 725 tys. euro zostanie wykorzystane na zabezpieczenie infrastruktury prewencyjnej i środków ochrony dziedzictwa kulturowego.

Środki z Funduszu Solidarności UE trafią – za pośrednictwem wojewody – do jednostek samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego. Termin wykorzystania grantu upłynie 17 czerwca 2022 r.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u