NOWOROCZNE SPOTKANIE Z PARLAMENTARZYSTAMI

Autor: Podkarpacki UW 2021-02-07 11:26:12

Podsumowanie ubiegłego  roku w kontekście działań najistotniejszych dla naszego regionu oraz lokalnych społeczności w dobie pandemii COVID-19, a także określenie planów na najbliższą przyszłość to kwestie wiodące spotkania wojewody Ewy Leniart i marszałka województwa Władysława Ortyla z podkarpackimi parlamentarzystami.

Posiedzenie odbyło się 1 lutego br. w formie zdalnej i było okazją do przekazania parlamentarzystom noworocznych życzeń oraz do przedstawienia zagadnień, które w ubiegłym roku  były szczególnie ważne dla obszarów życia społecznego i gospodarczego.

Wojewoda Ewa Leniart odniosła się do kwestii związanych z funduszami infrastrukturalnymi, podsumowała realizację Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mówiła również m. in. o środkach przekazanych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków kleks żywiołowych, a także podsumowała zadania zrealizowane w obszarze polityki społecznej – tu m. in. nawiązała do programów tj. „Rodzina 500+, „Dobry Start”, „Maluch+”, „Senior+”, a także do wsparcia dla działań samorządów z Funduszu Solidarnościowego.

Wśród poruszanych tematów były również kwestie związane ze środkami przekazanymi na ochronę zdrowia w kontekście zwalczania COVID-19, sytuacją epidemiologiczną w regionie oraz ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń w naszym województwie.

O działaniach samorządu województwa poinformował marszałek Władysław Ortyl. Wczorajsze spotkanie dotyczyło również m. in. Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, Krajowego Planu Odbudowy, Programu Regionalnego: Europejskie Fundusze dla Podkarpacia 2021 – 2027, Podkarpackiej Tarczy Antykryzysowej oraz budżetu województwa podkarpackiego na 2021 r.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u