Wezbranie na Wiśle w rejonie Płocka – posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Autor: Mazowiecki UW 2021-02-10 09:32:32

Zadeklarowałem wszelkie możliwe formy pomocy do udzielenia wsparcia mieszkańcom. Wszystkie służby wojewódzkie są w gotowości – powiedział Wojewoda Mazowiecki po posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Płocku. Naradę zwołano w związku z wezbraniem na Wiśle. – W najbliższych dniach codziennie będą odbywać się wspólne sztaby kryzysowe, aby na bieżąco monitorować sytuację – podkreślił Konstanty Radziwiłł.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego monitoruje sytuację związaną ze stanami rzek i jest w stałym kontakcie z przedstawicielami władz samorządowych, hydrologami i ekspertami do spraw gospodarki wodnej. 

Prognozy hydrologiczne przewidują wezbranie na Wiśle w rejonie Kępy Polskiej powyżej stanu alarmowego z powodu piętrzenia lodu. Obecnie obserwowany jest wzrost stanu wody na wszystkich wodowskazach w Płocku. W rejonie Wyszogrodu możliwe jest przekroczenie stanu ostrzegawczego. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł udał się do Płocka na wizytację wałów oraz w celu oceny bieżącej sytuacji. 

Wcześniej podczas posiedzenia online Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wraz z przedstawicielami sztabów kryzysowych Miasta Płocka i Powiatu Płockiego oraz ekspertami z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej omówiono dotychczas podjęte działania w związku z piętrzącym się śryżem lodowym i zagrożeniem utworzenia się zatoru lodowego. 

Samorządy monitorują sytuację, prowadzą działania w celu wzmocnienia wałów, zabezpieczają worki z piaskiem, przygotowują się do ewentualnej ewakuacji ludności z najbardziej zagrożonych terenów. 
 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u