Wezbranie na Wiśle w rejonie Płocka – woda zaczęła opadać

Autor: Mazowiecki UW 2021-02-11 09:42:18

Zator lodowy na Wiśle ruszył i poziom wody w ciągu kilku minut na wodowskazie na bramie przeciwpowodziowej w Płocku obniżył się o metr - ze stanu 480 cm do 380 cm – poinformowało w środę 10 lutego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Służby zaangażowane w pomoc mieszkańcom i zabezpieczanie nieruchomości pozostają w stałej gotowości do udzielenia wsparcia. Nieprzerwanie będzie prowadzony monitoring sytuacji na Wiśle, gdyż prognozy pogody wskazują utrzymanie niskich temperatur w najbliższych dniach.

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł po ocenie sytuacji w powiecie płockim i mieście Płock zwrócił się wczoraj do Ministra Obrony Narodowej o skierowanie do pomocy 100 żołnierzy z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ponadto do dyspozycji Miasta Płock Wojewoda wydał 40 tys. worków przeciwpowodziowych i folię budowlaną. 

Policjanci, strażacy, strażnicy miejscy i żołnierze WOT przez całą noc prowadzili działania zabezpieczające na ulicach Gmury, Rybaki, Nadwiślańskiej, Zgoda i Korczaka. Strażacy obwałowali workami z piaskiem budynki, uszczelnili i wzmocnili wały a także zabezpieczyli wybijające studzienki kanalizacyjne. We wtorek 9 lutego przy ul. Gmury doszło do podtopienia kilku domów i zalania piwnic. Do ewakuacji zgłosiło się kilkanaście osób ze 115 mieszkańców domostw zagrożonych podtopieniami. Miasto zaoferowało ewakuowanym miejsca noclegowe, ale większość z nich zdecydowała się udać do swoich rodzin. 

Lodołamacze Wód Polskich pozostają w gotowości. Jeżeli warunki przewidziane instrukcjami dla akcji lodołamania, będą odpowiednie, akcja zostanie przeprowadzona, poinformowało w środę 10 lutego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

We wtorek 9 lutego podczas briefingu prasowego, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Płocku po posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wojewoda Mazowiecki podkreślał, że udzieli wszelkich możliwych form pomocy i wsparcia samorządom i mieszkańcom. Wszystkie służby wojewódzkie są w gotowości.  Codziennie odbywają się wspólne sztaby kryzysowe z przedstawicielami władz samorządowych, służb, inspekcji i straży podległych Wojewodzie, ekspertami z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, aby na bieżąco monitorować sytuację w związku ze zjawiskami lodowymi na Wiśle. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u