17. rocznica śmierci gen. Ryszarda Kuklińskiego

Autor: Lubelski UW 2021-02-12 09:49:37

Dzisiaj mija 17. rocznica śmierci gen. Ryszarda Kuklińskiego. Przed gmachem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie odbyła się uroczystość uczczenia pamięci Generała.

Pod tablicą poświęconą gen. Ryszardowi Kuklińskiemu kwiaty złożył wojewoda lubelski Lech Sprawka, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, dyrektor generalny LUW w Lublinie Agata Grula oraz przedstawiciel prezydenta Miasta Lublin Zdzisław Niedbała i młodzież z Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis, która wystawiła wartę honorową pod tablicą.
 
Odsłonięcie i poświęcenie tablicy, dedykowanej pamięci Ryszarda Kuklińskiego, na frontowej ścianie gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, nastąpiło 8 lipca 2016 roku. Inicjatorem przedsięwzięcia był mjr Bogdan Walas, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, działającej przy Wojewodzie Lubelskim.
 
                                                                                 ***
 
Ryszard Kukliński urodził się w Warszawie 13 czerwca 1930 r. W latach 1971-1981 Kukliński zdobywał i przekazywał USA najtajniejsze dokumenty o znaczeniu strategicznym dla Układu Warszawskiego, w sumie 42 tys. stron, m.in. plany strategiczne agresji sowieckiej na Europę Zachodnią i państwa NATO. Były to faktyczne plany rozpętania III wojny światowej przez Związek Sowiecki. Przekazując te plany Stanom Zjednoczonym Kukliński pomógł światu zachodniemu w wygraniu zimnej wojny. Potwierdziły to nie tylko autorytety polityczne, wojskowe i wywiadowcze USA, ale także sowieccy marszałkowie i generałowie.

Jego działalność określa się jako najważniejszą misją wywiadowczą w całym okresie „zimnej wojny” (1945-1991: od Konferencji w Jałcie do rozpadu Związku Sowieckiego). Ze względu na konsekwencje polityczno-militarne uważany był za najważniejszego agenta wywiadu Stanów Zjednoczonych w XX wieku. Pracował pod pseudonimem „Jack Strong”. Ryszard Kukliński zmarł 11 lutego 2004 r. Jego prochy pochowano na wojskowych Powązkach w Warszawie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u