OSP W ORZECHOWCACH WŁĄCZONE DO KSRG

Autor: Podkarpacki UW 2021-02-17 19:16:43

Wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka wzięła udział w uroczystym nadaniu aktu włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowcach do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Wydarzenie, które miało miejsce 16 lutego br. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowcach rozpoczęło się uroczystym apelem, po którym nastąpiło złożenie meldunku. Następnie odbyło się przekazanie aktu włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego,  który został podjęty decyzją komendanta głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka po pozytywnym  rozpatrzeniu wniosku, jaki jednostka skierowała w ubiegłym roku.

Na uroczystości obecni byli min. wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, wicestarosta przemyski Marek Kudła, wójt gminy Żurawica  Tomasz Szeleszczuk, zastępca podkarpackiego  komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak, komendant miejski PSP w Przemyślu st. bryg. Bogusław Szczurko.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Zadaniem jednostek wchodzących w jego skład jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez podmioty ratownicze odbywa się likwidacja miejscowych zagrożeń od gaszenia pożarów, przez ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne, jak również w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W skład systemu wchodzą jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u