Najmniejsza liczba spraw azylowych w UE od 2013 r.

Autor: Mat. prasowe UDSC 2021-02-21 10:25:17

W ubiegłym roku liczba wniosków uchodźczych złożonych w krajach UE+ spadła do najniższego poziomu od 2013 r. O ochronę międzynarodową ubiegało się 461,3 tys. cudzoziemców, o 31 proc. mniej niż w 2019 r. Prawie 1/3 z wydanych decyzji była pozytywna - wynika z danych Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO).

Spadek liczby złożonych wniosków jest związany głównie z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonymi w wielu państwach ograniczeniami w podróżowaniu. Dotyczyło to zwłaszcza wnioskodawców z krajów mogących korzystać z ruchu bezwizowego - o 36 proc. mniej spraw w porównaniu z 2019 r.

 

Głównymi krajami pochodzenia cudzoziemców składających wnioski azylowe były: Syria (64,5 tys. osób), Afganistan (48,6 tys.), Wenezuela (30,6 tys.), Kolumbia (29,4 tys.) oraz Irak (18,2 tys.).

 

W 2020 r. państwa UE+ wydały nieco ponad 521 tys. decyzji ws. ochrony międzynarodowej – 32 proc. stanowiły rozstrzygnięcia pozytywne. Najczęściej ochronę międzynarodową otrzymywali obywatele Syrii (84 proc.), Erytrei (80 proc.) oraz Jemenu (75 proc.).

 

Istotnym wskaźnikiem obrazującym obciążenie urzędów migracyjnych państw członkowskich w zakresie prowadzenia spraw uchodźczych są dane dotyczące trwających postępowań. Według stanu na koniec 2020 r., nieco ponad 412 tys. spraw było w trakcie rozpatrywania na etapie pierwszej instancji.

 

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika natomiast, że w ubiegłym roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 2,8 tys. osób. Pierwszą piątkę najliczniej reprezentowanych krajów pochodzenia obcokrajowców stanowiły: Rosja – 1283 osób, Białoruś – 407 os., Ukraina – 317 os., Afganistan – 120 os. oraz Tadżykistan - 87 os.

 

*Dane dot. UE+ obejmują 28 państw członkowskich oraz Norwegię i Szwajcarię.

 

Więcej aktualnych informacji na temat trendów migracyjnych i pracy urzędu można znaleźć na stronie udsc.gov.pl oraz kanałach w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u