Sytuacja na Wiśle

Autor: Mazowiecki UW 2021-02-24 09:21:29

Wojewoda Mazowiecki przekaże powiatowi płockiemu 3000 m2 geowłókniny do umocnienia wałów przeciwpowodziowych. O wsparcie zawnioskował Starosta Płocki w związku z utrzymującym się stanem alarmowym na Wiśle. Lodołamacze przebiły się przez najtrudniejszy odcinek zatoru na Wiśle. Prawdopodobnie w środę 24 lutego jednostki dotrą do Płocka. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Wody Polskie oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na Wiśle sytuacja jest stabilna. W Płocku, dzięki lodołamaniu, stan wody spadł o ok. 20 cm, ale wciąż utrzymuje się stan alarmowy, podobnie w Kępie Polskiej i Wyszogrodzie, gdzie obserwowane są niewielkie wzrosty rzędu kilku cm. Na chwilę obecną nie zagraża to bezpieczeństwu mieszkańców.
Lodołamacze kontynuują pracę na Zbiorniku Włocławek, dodatkowo trwa przepuszczanie lodu przez Stopień. Dzisiaj pracuje 10 lodołamaczy: dwa pracują przy jazie w celu usprawnienia przepuszczania kry przez Stopień, 4 udrażniają rynnę spływową, 4 pracują w czole.

IMGW informuje, że w ciągu najbliższych dni przewidywany jest stopniowy wzrost przepływów związanych ze spływem wód roztopowych. Dodatkowo napływ kry z pękającej wyżej pokrywy lodowej może powodować kolejne zatory lodowe, a wówczas wzrosty stanów wody będą jeszcze większe. W tej sytuacji trzeba się liczyć ze znacznym przekroczeniem stanów alarmowych na odcinku Wyszogród-Płock. 

W sobotę 20 lutego prowadzone były prace lodołamania na zbiorniku we Włocławku. 8 lodołamaczy wypłynęło z portu na akcję, w tym 4 jednostki w czole płynęły do zatoru w Woli Brwileńskiej, a kolejne 4 w rynnie.  Dodatkowo w związku ze stabilną sytuację w Gdańsku na Wiśle, Prezes Wód Polskich podjął decyzję o sprowadzeniu do Włocławka dodatkowych dwóch lodołamaczy, których zadaniem będzie patrolowanie Wisły i spływu kry poniżej stopnia Wodnego we Włocławku. W piątek 19 lutego  lodołamacze pracowały na Zbiorniku Wodnym Włocławek a lodołamacze czołowe doszły do km 645 do miejscowości Wola Brwileńska. Później praca koncentrowała się na udrożnieniu i poszerzenia rynny na odcinku Dobrzyń – Wola Brwileńska i zapewnienia sprawnego odprowadzenia kry. Udało się wydłużyć rynnę o 6 km, czyli aż do rejonu zabitek. Dzień wcześniej, w czwartek 18 lutego lodołamacze poszerzyły i przedłużyły rynnę na Zbiorniku Włocławskim na odcinku Dobrzyń – Nowa Wieś. Zakończyły się prace związane z zabezpieczaniem wałów przeciwpowodziowych na Wiśle, w rejonie Kępy Polskiej. Straż pożarna uszczelniła wały m.in. za pomocą geowłókniny i worków z piaskiem. Prace objęły 100 m obwałowań i były prowadzone pod kierunkiem specjalistów z Wód Polskich.

Jak poinformowało w środę 17 lutego Miasto Płock część mieszkańców ewakuowanych z ul. Gmury wróciła do swoich domów.

We wtorek 16 lutego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie sytuacji powodziowej w Polsce. W wideokonferencji  uczestniczyli m.in. Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker oraz Wojewodowie i przedstawiciele służb. W spotkaniu wziął udział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Nowosielski. W trakcie posiedzenia omówiono aktualną sytuację panującą na rzekach oraz przedstawiono działania podejmowane przez służby w związku z wezbraniem na Wiśle. 

W sobotę 13 lutego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjęło decyzję o rozpoczęciu akcji lodołamania na Wiśle. Z Włocławka w kierunku Płocka wypłynęło 6 lodołamaczy. Do tej pory przeprowadzenie działań uniemożliwiała zbyt niska temperatura. Jak informowały Wody Polskie, przy utrzymujących się wzrostach temperatur, akcja kruszenia i spławiania lodu na zbiorniku od Stopnia Wodnego Włocławek w górę Wisły może potrwać dwa-trzy tygodnie.

Na prośbę Starosty Płockiego Wojewoda Mazowiecki przekazał 120 tys. worków przeciwpowodziowych, 100 szt. łopat, 1000 mb folii zabezpieczającej do ochrony terenów zagrożonych podtopieniami w okolicach Płocka. Asortyment do samorządów dostarczy 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Służby przez całą dobę zaangażowane są w pomoc mieszkańcom i zabezpieczanie nieruchomości.

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zwrócił się do władz samorządowych z prośbą o rozpoznanie potrzeb w zakresie pomocy dla osób, które ucierpiały w wyniku podtopień. Wojewoda zadeklarował także pełną gotowość współpracy i wsparcia finansowego w niesieniu skutecznej i niezbędnej pomocy. Wszystkie służby wojewódzkie są w gotowości.  Codziennie odbywają się wspólne sztaby kryzysowe z przedstawicielami władz samorządowych, służb, inspekcji i straży podległych Wojewodzie, ekspertami z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, aby na bieżąco monitorować sytuację w związku ze zjawiskami lodowymi na Wiśle.

W związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Płocku Koordynator Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwrócił się do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie (10 lutego) z prośbą o skierowanie do pomocy w gminie Słupno 30 osadzonych. Osoby te będą stanowić wsparcie w działaniach przeciwpowodziowych dla służb gminnych, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej i Wojsk Obrony Terytorialnej.

We wtorek 9 lutego Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł po ocenie sytuacji w powiecie płockim i mieście Płock poprosił Ministra Obrony Narodowej o skierowanie do pomocy 100 żołnierzy z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ponadto do dyspozycji Miasta Płock Wojewoda wydał 40 tys. worków przeciwpowodziowych i folię budowlaną. Tego dnia podczas briefingu prasowego, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Płocku po posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wojewoda Mazowiecki podkreślał, że udzieli wszelkich możliwych form pomocy i wsparcia samorządom i mieszkańcom.

Policjanci, strażacy, strażnicy miejscy i żołnierze WOT prowadzą działania przeciwpowodziowe na terenach podtopionych i zagrożonych podtopieniem. Obecnie alarmy powodziowe ogłoszone są w Mieście Płock, Mieście i Gminie Wyszogród, Mieście i Gminie Gąbin, Gminie Mała Wieś, Gminie Bodzanów, Gminie Słupno, Gminie Słubice i Gminie Nowy Duninów, miejscowości Wykowo i Rydzyno. Pogotowie przeciwpowodziowe jest ogłoszone w Mieście Czerwińsk nad Wisłą (sołectwa: Wychódźc, Wilkówiec, Zdziarka), Mieście Białobrzegi, Gminie Małkinia Górna, Gminie Dąbrówka, Gminie Radzymin i Gminie Warka, miejscowości Biejków, Brzeźce i Budy Brankowskie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u