Sytuacja na Wiśle – kontynuacja akcji lodołamania

Autor: Mazowiecki UW 2021-02-26 08:57:57

Lodołamacze kontynuują akcję na wysokości Płocka. Lód zalegający na Wiśle w Kępie Polskiej przemieścił się – rzeka ruszyła całą szerokością i wolno płynie. Lód może zatrzymać się w Dobrzykowie, gdzie mogą dotrzeć lodołamacze. Ruszyła również pokrywa lodowa w Wyszogrodzie. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Wody Polskie oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W środę 24 lutego lodołamacze dopłynęły do Płocka. Aktualnie sytuacja na Wiśle jest dynamiczna. Dzięki lodołamaniu w Płocku stan wody spadł o ok. 30 cm. Spada również stan wody w Wyszogrodzie. W Kępie Polskiej, ze względu na dynamikę ruchów zbitki lodowej na odcinku Płock – Kępa Polska, stan wody utrzymuje się powyżej stanu alarmowego. Na wysokości Wychódźc poziom Wisły utrzymuje się w strefie stanów wysokich. 

Lodołamacze kontynuują pracę na Zbiorniku Włocławek, dodatkowo trwa przepuszczanie lodu przez Stopień. Dzisiaj pracuje 9 lodołamaczy: dwa pracują przy jazie w celu usprawnienia przepuszczania kry przez Stopień, 4 udrażniają rynnę spływową, 3 pracują w czole.

Wojewoda Mazowiecki przekazał powiatowi płockiemu 3000 m2 geowłókniny do umocnienia wałów przeciwpowodziowych. O wsparcie zawnioskował Starosta Płocki w związku z utrzymującym się stanem alarmowym na Wiśle.

W sobotę 20 lutego prowadzone były prace lodołamania na zbiorniku we Włocławku. 8 lodołamaczy wypłynęło z portu na akcję, w tym 4 jednostki w czole płynęły do zatoru w Woli Brwileńskiej, a kolejne 4 w rynnie.  Dodatkowo w związku ze stabilną sytuację w Gdańsku na Wiśle, Prezes Wód Polskich podjął decyzję o sprowadzeniu do Włocławka dodatkowych dwóch lodołamaczy, których zadaniem będzie patrolowanie Wisły i spływu kry poniżej stopnia Wodnego we Włocławku. W piątek 19 lutego  lodołamacze pracowały na Zbiorniku Wodnym Włocławek a lodołamacze czołowe doszły do km 645 do miejscowości Wola Brwileńska. Później praca koncentrowała się na udrożnieniu i poszerzenia rynny na odcinku Dobrzyń – Wola Brwileńska i zapewnienia sprawnego odprowadzenia kry. Udało się wydłużyć rynnę o 6 km, czyli aż do rejonu zabitek. Dzień wcześniej, w czwartek 18 lutego lodołamacze poszerzyły i przedłużyły rynnę na Zbiorniku Włocławskim na odcinku Dobrzyń – Nowa Wieś. Zakończyły się prace związane z zabezpieczaniem wałów przeciwpowodziowych na Wiśle, w rejonie Kępy Polskiej. Straż pożarna uszczelniła wały m.in. za pomocą geowłókniny i worków z piaskiem. Prace objęły 100 m obwałowań i były prowadzone pod kierunkiem specjalistów z Wód Polskich.

Jak poinformowało w środę 17 lutego Miasto Płock część mieszkańców ewakuowanych z ul. Gmury wróciła do swoich domów.

We wtorek 16 lutego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie sytuacji powodziowej w Polsce. W wideokonferencji  uczestniczyli m.in. Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker oraz Wojewodowie i przedstawiciele służb. W spotkaniu wziął udział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Nowosielski. W trakcie posiedzenia omówiono aktualną sytuację panującą na rzekach oraz przedstawiono działania podejmowane przez służby w związku z wezbraniem na Wiśle. 

Zgodnie z prognozami IMGW spodziewane jest ocieplenie. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich pełnią stałe dyżury. Sytuacja na rzekach i zbiornikach jest stale monitorowana.

W sobotę 13 lutego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjęło decyzję o rozpoczęciu akcji lodołamania na Wiśle. Z Włocławka w kierunku Płocka wypłynęło 6 lodołamaczy. Do tej pory przeprowadzenie działań uniemożliwiała zbyt niska temperatura. Jak informowały Wody Polskie, przy utrzymujących się wzrostach temperatur, akcja kruszenia i spławiania lodu na zbiorniku od Stopnia Wodnego Włocławek w górę Wisły może potrwać dwa-trzy tygodnie. Jeśli pojawi się mróz, akcja czasowo zostanie przerwana i wznowiona, gdy tylko pojawią się sprzyjające warunki.

Na prośbę Starosty Płockiego Wojewoda Mazowiecki przekazał 120 tys. worków przeciwpowodziowych, 100 szt. łopat, 1000 mb folii zabezpieczającej do ochrony terenów zagrożonych podtopieniami w okolicach Płocka. Asortyment do samorządów dostarczy 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Służby przez całą dobę zaangażowane są w pomoc mieszkańcom i zabezpieczanie nieruchomości.

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zwrócił się do władz samorządowych z prośbą o rozpoznanie potrzeb w zakresie pomocy dla osób, które ucierpiały w wyniku podtopień. Wojewoda zadeklarował także pełną gotowość współpracy i wsparcia finansowego w niesieniu skutecznej i niezbędnej pomocy. Wszystkie służby wojewódzkie są w gotowości.  Codziennie odbywają się wspólne sztaby kryzysowe z przedstawicielami władz samorządowych, służb, inspekcji i straży podległych Wojewodzie, ekspertami z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, aby na bieżąco monitorować sytuację w związku ze zjawiskami lodowymi na Wiśle.

W związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Płocku Koordynator Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwrócił się do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie (10 lutego) z prośbą o skierowanie do pomocy w gminie Słupno 30 osadzonych. Osoby te będą stanowić wsparcie w działaniach przeciwpowodziowych dla służb gminnych, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej i Wojsk Obrony Terytorialnej.

We wtorek 9 lutego Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł po ocenie sytuacji w powiecie płockim i mieście Płock poprosił Ministra Obrony Narodowej o skierowanie do pomocy 100 żołnierzy z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ponadto do dyspozycji Miasta Płock Wojewoda wydał 40 tys. worków przeciwpowodziowych i folię budowlaną. Tego dnia podczas briefingu prasowego, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Płocku po posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wojewoda Mazowiecki podkreślał, że udzieli wszelkich możliwych form pomocy i wsparcia samorządom i mieszkańcom.

Policjanci, strażacy, strażnicy miejscy i żołnierze WOT prowadzą działania przeciwpowodziowe na terenach podtopionych i zagrożonych podtopieniem. Obecnie alarmy powodziowe ogłoszone są w Mieście Płock, Mieście i Gminie Wyszogród, Mieście i Gminie Gąbin, Gminie Mała Wieś, Gminie Bodzanów, Gminie Słupno, Gminie Słubice i Gminie Nowy Duninów, miejscowości Wykowo i Rydzyno. Pogotowie przeciwpowodziowe jest ogłoszone w Mieście Białobrzegi, Gminie Małkinia Górna, Gminie Dąbrówka, Gminie Radzymin i Gminie Warka, miejscowości Biejków, Brzeźce, Budy Brankowskie, Wychódźc, Wilkówiec i Zdziarka.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u