Minister Mariusz Kamiński spotkał się z ministrem ds. migracji i azylu Republiki Greckiej

Autor: MSWiA 2021-02-27 08:57:05

Minister Mariusz Kamiński oraz Panagiotis Mitarachi – minister ds. migracji i azylu Republiki Greckiej wzięli dziś udział (26 lutego br.) w oficjalnym spotkaniu w Belwederze. Spotkanie, w którym uczestniczył również wiceminister Bartosz Grodecki, odbyło się w ramach wizyty greckiej delegacji w Polsce.

Wizyta greckiej delegacji stanowiła kontynuację przeprowadzonych jesienią ubiegłego roku konsultacji polsko-greckich – w tak ważnych kwestiach, jak przyszły kształt unijnej polityki migracyjnej i azylowej, ochrona granic i przyszłość Schengen.

Grecja jest ważnym partnerem Polski w relacjach dwustronnych oraz poświęcona jest jej szczególna uwaga Unii Europejskiej w związku z presją migracyjną na południu UE. Dlatego też celem spotkania było doprowadzenie do zbliżenia stanowisk obu państw, a w rezultacie znalezienie kompromisu w kwestiach migracyjno-azylowych i ochrony granic, stanowiących trzon propozycji legislacyjnych Nowego Paktu ws. Migracji i Azylu, negocjowanego w Brukseli. Dyskutowane zagadnienia wpływają bezpośrednio na stan bezpieczeństwa mieszkańców Wspólnoty.

Spotkanie miało również swój wymiar regionalny. Polska przewodniczy państwom Grupy Wyszehradzkiej, natomiast Grecja nieformalnej grupie państw Morza Śródziemnego (tzw. MED5: Grecja, Włochy, Hiszpania, Malta, Cypr) szczególnie dotkniętych skutkami nielegalnej migracji. W tym kontekście kluczowego znaczenia nabiera konieczność ochrony granic zewnętrznych. Polska konsekwentnie od 2016 r. okazuje solidarność z Grecją poprzez delegowanie ekspertów azylowych do działań operacyjnych i szkoleniowych, prowadzonych na greckich wyspach i na kontynencie, jak również poprzez udział funkcjonariuszy w operacjach agencji Frontex w Grecji. Zdając sobie sprawę z obciążenia greckiego systemu recepcji, Polska zadeklarowała gotowość dalszego efektywnego wspierania służb greckich.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u