Tarcza Antykryzysowa w Pomorskiem

Autor: Pomorski UW 2021-02-28 10:46:19

Pomorskie firmy w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. otrzymały (stan na 22 bm.) 457 977 284,79 zł subwencji. Olga Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii  i Aneta Pawłowska, dyrektor ZUS w Gdańsku odpowiadały dziś na pytania dziennikarzy. Gospodarzem spotkania był Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Konferencja prasowa (w reżimie sanitarnym) odbyła się sali im. L. Kaczyńskiego PUW w Gdańsku.

Staramy się, by Pomorskie przeszło przez kryzys  w najmniej dotkliwy sposób. Inwestycje prowadzone  w naszym województwie –  np. S6, kolej, drogi, budownictwo mimo pandemii są realizowane i  minimalizują jej gospodarcze skutki. Doskonałe wyniki notują też porty w Gdyni i Gdańsku. Z kolei samorządy realizują zadania w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych – podkreślił wojewoda.

TARCZA FINANSOWA PFR 2.0.
Wartość pomocy w skali kraju  dla mikro, małych i średnich firm to 13 miliardów zł. Podobnie jak w pierwszej tarczy Finansowej PFR pomoc ta będzie udzielona szybko, w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki.

I. DANE OGÓLNOPOLSKIE
54 kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)
Terminy składania wniosków: 15.01.2021 r. – 28.02.2021 r.
Wnioski są rozpatrywane niezwłocznie po ich wpływie do PFR – decyzje są wydawane zazwyczaj w ciągu kilku dni.

Dwa tygodnie po uruchomieniu naboru wniosków (stan na 29 stycznia 2021 r.)
•    z subwencji skorzystało 22 700 firm,
•    zatrudniających 151 000 pracowników,
•    łącznie przyznane subwencje to 3,6 mld zł,
w tym około:
ok. 8 000 przedsiębiorstw gastronomicznych – 1,2 mld zł (co stanowiło 33%),
ok. 2 700 hoteli i miejsc zakwaterowania – 1 mld zł (co stanowiło ok. 28%),
ok. 1 200 przedsiębiorstw z branży fitness – kilkaset mln zł.

Stan na 24 lutego 2021 r.
•    z subwencji skorzystało 43 097 firm,
•    zatrudniających 280 905 pracowników,
•    łącznie przyznane subwencje to ponad 6,3 mld zł mld zł (w tym 3 mld zł dla mikrofirm oraz 3,4 mld zł dla firm z sektora MŚP)

TARCZA BRANŻOWA
Pomoc z tzw. antykryzysowej tarczy branżowej: zwolnienie z ZUS, dodatkowe świadczenie postojowe, dotacja w wysokości 5 tys. zł, zniesienie opłaty targowej

Tarcza branżowa – na czym polega
Tarcza branżowa to pakiet pomocowy dla przedsiębiorców najbardziej obecnie dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii COVID-19. Pomoc przewiduje:
•    zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r.,
•    jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe,
•    dotację do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców,
•    zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.
•    dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

49 kodów PKD
Od 19 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r.
•    wnioski o dotację do 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej złożyło 102 956 przedsiębiorców,
z czego, na 29 stycznia 2021 r., udzielono:
ok. 71 300 dotacji,
na łączną kwotę 355,6 mln zł.
•    wnioski w sprawie otrzymania 2 000 zł dopłaty do wynagrodzeń złożyło 20 877 przedsiębiorców.
Od 19 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
•    wnioski o dotację do 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej złożyło 111 753 przedsiębiorców,
•    wnioski w sprawie otrzymania 2 000 zł dopłaty do wynagrodzeń złożyło 22 978 przedsiębiorców.
Łączna kwota miesięcznego wsparcia szacowana jest na: 4,5 mld zł.

Szacowana łączna liczba przedsiębiorców, którzy będą skorzystać z instrumentów zawartych w tarczy branżowej – ok. 300 000.
Dofinansowaniem wynagrodzeń zostanie objętych (instrument trzymiesięczny) – ok. 1 mln pracowników.

Od 1 lutego 2021 r. do 19 lutego 2021 r.
•    wnioski o dotację do 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej złożyło 59 289 przedsiębiorców,
z czego, na 19 lutego br., udzielono:
42 940 dotacji,
na łączną kwotę ponad 214,5 mln zł.

FGŚP – od 19 grudnia 2020 r.,
•    wnioski w sprawie otrzymania dopłaty do części kosztów wynagrodzeń pracowników złożyło 204 916 przedsiębiorców,
z czego, na 19 lutego 2021 r., rozpatrzono pozytywnie:
172 291 wniosków,
Na łączną kwotę ponad 4,4 mld zł.
Wsparciem zostało objętych 1 399 010 osób.

II. DANE - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

GDAŃSK – Tarcza Finansowa PFR 2.0.: stan na 22 lutego 2021 r.:
•    liczba złożonych wniosków – 1182
•    łączna wysokość udzielonych subwencji –  143 411 059,23 zł
•    liczba beneficjentów – 648
w tym:
•    liczba mikrofirm – 560
•    liczba firm z sektora MŚP – 124

GDYNIA – Tarcza Finansowa PFR 2.0.: stan na 22 lutego 2021 r.:
•    liczba złożonych wniosków – 590
•    łączna wysokość udzielonych subwencji – 61 599 952,62 zł
•    liczba beneficjentów – 359
w tym:
•    liczba mikrofirm – 315
•    liczba firm z sektora MŚP – 44

SOPOT – Tarcza Finansowa PFR 2.0.: stan na 22 lutego 2021 r.:
•    liczba złożonych wniosków – 232
•    łączna wysokość udzielonych subwencji – 33 284 916,03 zł
•    liczba beneficjentów – 136
w tym:
•    liczba mikrofirm – 100
•    liczba firm z sektora MŚP – 36

TRÓJMIASTO – W SUMIE:
•    liczba złożonych wniosków – 2004
•    łączna wysokość udzielonych subwencji – 238 295 927,88 zł
•    liczba beneficjentów – 1143
w tym:
•    liczba mikrofirm – 1123
•    liczba firm z sektora MŚP – 204

Średnia wysokość subwencji – 208 482,88 zł

POWIAT GDAŃSKI – Tarcza Finansowa PFR 2.0.: stan na 22 lutego 2021 r.:
•    liczba złożonych wniosków – 178
•    łączna wysokość udzielonych subwencji –  14 180 257,97 zł
•    liczba beneficjentów – 112
w tym:
•    liczba mikrofirm – 95
•    liczba firm z sektora MŚP – 17

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE – Tarcza Finansowa PFR 2.0.: stan na 22 lutego 2021 r.:
•    liczba złożonych wniosków – 4150
•    liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 2648
w tym:
•    liczba mikrofirm – 2226
•    liczba firm z sektora MŚP - 422
•    łączna kwota udzielonych subwencji –  457 977 284,79 zł
•    liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie – 1502

© 2018 Super-Polska.pl stat4u