Złoty Krzyż Zasługi dla hm. Eugeniusza Kubackiego

Autor: Wielkopolski UW 2021-02-28 19:20:43

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wręczył dziś druhowi Eugeniuszowi Kubackiemu Złoty Krzyż Zasługi nadany postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wniosek o nadanie odznaczenia złożył minister edukacji narodowej. Odznaczenie przyznane zostało za wieloletnie zasługi harcmistrza w działalności na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży. 

Eugeniusz Kubacki swoją przygodę z harcerstwem rozpoczął we wrześniu 1937 roku, kiedy to został przyjęty do gromady zuchowej w Luboniu. W 1938 roku trafił do drużyny harcerzy - zastęp „Jelenie”. Rok później, w ramach Harcerskiego Pogotowia Wojennego, został członkiem zastępu zwiadowczo - łącznikowego 7 DH, który pełnił służbę na terenie Lubońskiej Fabryki Drożdży do września 1939 roku.

W 1947 roku, kiedy Lubońska Drużyna Harcerzy otrzymała sztandar, Eugeniusz Kubacki był jego pierwszym chorążym. W latach 1947 i 1948 pełnił w drużynie funkcję drużynowego i przybocznego oraz był członkiem rady drużyny. W październiku 1950 roku został powołany do czynnej służby wojskowej, przez co był zmuszony przerwać swoją działalność harcerską do grudnia 1956. Pierwszą funkcję instruktorską - drużynowego pełnił w 7 Lubońskiej Drużynie Harcerskiej im. Jana Karola Chodkiewicza od stycznia 1957 do kwietnia 1958 roku. Odtąd pełnił różne funkcje instruktorskie na terenie miasta Luboń oraz we władzach Hufca ZHP. Jest założycielem Harcerskiego Kręgu Seniorów 7 LDH, w którym pełni funkcję przewodniczącego.

Na przestrzeni lat dzielił się swoją wiedzą również za pośrednictwem wielu opracowań. Jest współautorem opracowania „Zarys Historyczny Hufca ZHP Poznań Rejon im. Szarych Szeregów w latach 1933 - 1998”, autorem Biuletynu Komisji Historycznej Hufca ZHP Poznań Rejon – Zeszyt nr 3 „Hufiec Harcerzy Poznań Powiat 1933 - 1939”, dla potrzeb Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej oraz autorem opracowania „O harcerstwie lubońskim (ZHP) - rys historyczny 1932-1975”.

Został odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność w ZHP, Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Odznaką Honorową „Zasłużony Pracownik Państwowy”, a także Odznaką Honorową Miasta Poznania.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u