Kolejna gmina z Maluchem Plus

Autor: Lubuski UW 2021-02-28 19:27:28

48 dzieci w wieku do lat 3 znajdzie miejsce w nowo otwartym Klubie dziecięcym w Międzyrzeczu. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu z rządowego programu „Maluch Plus” 2020. Na utworzenie Klubu gmina otrzymała 1 584 000 zł. W otwarciu uczestniczył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

W Międzyrzeczu odbyło się otwarcie Klubu dziecięcego. Powstał on na działce, na której znajduje się budynek Przedszkola Miejskiego. W ramach programu „Maluch Plus" 2020 gmina Międzyrzecz otrzymała środki finansowe w wysokości 1 584 000 zł na realizację wydatków związanych z utworzeniem Klubu. W placówce znajdują się miejsca dla 48 dzieci w wieku do 3 lat.

  • Koszt całkowity realizacji zadania to 3 276 107,89 zł. W ramach edycji Programu w 2020 roku była to największa przyznana kwota dofinansowania.

– Cieszę się, że Międzyrzecz jest kolejną gminą w Lubuskiem, która korzysta z Programu Maluch Plus. Jest to oczekiwana inwestycja i wspaniałe miejsca o wysokim standardzie opieki dla 48 dzieci. W ostatnich 4 latach w ramach Programu pozyskaliśmy prawie 38 mln zł, a 1561 miejsc opieki zostało utworzonych – powiedział wojewoda Władysław Dajczak dodając, że w regionie jest jeszcze 39 gmin w których nie funkcjonują tego typu instytucje opieki nad dziećmi.

Program Maluch Plus 2021

Wojewoda zaznaczył, że w edycji Programu „Maluch Plus” 2021 województwo lubuskie pozyskało łączną kwotę 16 525 183,00 zł na utworzenie 584 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz na wsparcie funkcjonowania 2723 miejsc zarówno w instytucjach publicznych jak i prywatnych.

Nowe miejsca powstaną w ramach ofert złożonych przez:

  • 11 samorządów – utworzenie 400 nowych miejsc opieki,
  • 7 podmiotów prywatnych – utworzenie 184 nowych miejsc opieki.

W 2021 r. w ramach programu „Maluch Plus” 2021 (moduł 2) Gmina otrzyma dofinansowanie na zapewnienie kosztów funkcjonowania utworzonych w 2020 r. miejsc opieki w łącznej wysokości  23 040,00 zł.

Program  MALUCH w latach 2015 – 2020

Kwota dotacji  w latach 2015-2020  - województwo lubuskie wykorzystało 37 mln zł, dofinansowanych zostało 7 680  miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a nowych miejsc opieki utworzono 1561.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u