Złote Krzyże Zasługi dla lekarzy Białostockiego Centrum Onkologii

Autor: Podlaski UW 2021-02-28 19:30:15

Za zasługi w działalności na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych troje lekarzy z Białostockiego Centrum Onkologii odznaczył w środę (24.02) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Złote Krzyże Zasługi przyznał prezydent Andrzej Duda jako wyraz podziękowania za zaangażowanie w walce z epidemią koronawirusa.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski Złote Krzyże Zasługi wręczył:

  • lek. med. Dorocie Kazberuk - zastępcy dyrektora BCO ds. lecznictwa,
  • lek. med. Dariuszowi Kożuchowskiemu - koordynatorowi Pododziału Leczenia Bólu BCO,
  • dr. n. med. Piotrowi Kosiorkowi - kierownikowi Izby Przyjęć BCO.

- Chciałbym Państwu pogratulować odznaczeń i podziękować za wysiłek, który wkładacie w pracę. Dziękuję Pani dyrektor BCO za to, że wystąpiła z inicjatywą nagrodzenia Państwa. Wszyscy z nadzieją czekamy na zakończenie epidemii, ale mamy również świadomość, że ten scenariusz może nie być tak optymistyczny. Oby te nabyte już przez Państwa doświadczenia pomogły nam w jej przełamaniu - mówił wojewoda.

Odznaczeni lekarze wykazali się dużym zaangażowaniem wykraczającym poza zakres ich obowiązków służbowych oraz czas pracy, wdrażając liczne działania i procedury zwiększające bezpieczeństwo personelu szpitala oraz pacjentów onkologicznych, szczególnie narażonych na zakażenie wirusem.

- Bardzo się cieszymy, że nasza praca została doceniona, natomiast podziękowania należą się całemu zespołowi Białostockiego Centrum Onkologii, bo to dzięki naszej wspólnej pracy udało się zachować ciągnąć diagnostyki i opieki onkologicznej – podkreśliła lek. med. Dorota Kazberuk.

Z inicjatywy nagrodzonych lekarzy na samym początku epidemii w BCO  jako pierwszej w regionie i jako jednej z nielicznych placówek w kraju, zostały wprowadzone przesiewowe testy na obecność koronawirusa pracowników szpitala. Lekarze cały czas czynnie uczestniczyli w pobieraniu wymazów, łącząc z tym zadaniem obowiązki służbowe. Z ich inicjatywy pododdział leczenia bólu został przekształcony w oddział obserwacyjny dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19.

- Wykwalifikowany personel medyczny i my wszyscy pracownicy BCO staraliśmy się stworzyć takie warunki dla naszych pacjentów, aby ten proces leczenia nie został zachwiany. Zachowaliśmy podobną liczbę świadczeń, co w roku wcześniejszym, ale było to możliwe tylko dlatego, że zmieniliśmy procedury, dostosowaliśmy je do warunków bezpieczeństwa – chodzi tu np. o triaż opracowany przez wyróżnionych lekarzy - poinformowała dyrektor BCO Magdalena Borkowska.

Działania lekarzy polegały również na zorganizowaniu oraz czynnym udziale w mobilnej "Super Brygadzie BCO", która od połowy kwietnia 2020 roku docierała do mieszkańców województwa podlaskiego, którzy nie mieli możliwości przybycia do Centrum osobiście. Byli to pacjenci przed planowymi przyjęciami do szpitala, którym należało pobrać wymaz na obecność wirusa.

Cały czas pobierane są również wymazy pacjentom wypisywanym z oddziałów szpitalnych do domu. Lekarze niejednokrotnie poza godzinami pracy dostarczali wymazy do warszawskiego laboratorium. W Białostockim Centrum Onkologii zostało pobranych w sumie do tej pory ok. 15 tys. wymazów.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u