FRANCISZEK LITWIN POŚMIERTNIE MIANOWANY NA WYŻSZY STOPIEŃ OFICERSKI

Autor: Podkarpacki UW 2021-03-02 09:47:06

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk Mariusz Stopa wręczyli akt mianowania na wyższy stopień oficerski rodzinie Franciszka Litwina, żołnierza podziemia niepodległościowego zmarłego 1961 roku.

Do członków rodziny Franciszka Litwina zwróciła się wojewoda Ewa Leniart.

– Dziś wspominamy tych, którym zawdzięczamy wolną Polskę. W tym gronie swoje miejsce ma chor. Franciszek Litwin. Dla Was najbliższa osoba, a dla nas postać wyjątkowa. Proszę to potraktować jako wyraz wdzięczności ze strony państwa polskiego za służbę, którą Franciszek Litwin podjął, nie zważając na niebezpieczeństwa, zagrożenie własnego życia, zapewne także z uszczerbkiem dla rodziny – powiedziała. 

Chor. Franciszek Litwin – całe swoje życie poświęcił Ojczyźnie. Już w 1914 r. zaciągnął się do formacji „Śląskie Dzieci”, która wchodziła w skład Legionów Polskich. Przez kolejne lata, aż do niewoli jenieckiej w czasie II wojny światowej , związany był z wojskiem. Brał udział w kampanii wrześniowej i wojnie obronnej, służąc jako żołnierz zawodowy w strukturach 21 Pułku Artylerii Lekkiej. 18 września 1939r. dostał się do niewoli Armii Czerwonej, skąd następnie przekazany do niemieckiego stalagu.                        

W 1941 r. , po wydostaniu się z niewoli, wstąpił w szeregi Związku Walki Zbrojnej. Był dowódcą plutonu sanitarnego w strukturach Placówki AK Głogów. Od 1945 roku prowadził działalność konspiracyjną. Stanął na czele koła Wolność i Niezawisłość w Głogowie. W 1947 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, a następnie w 1948 roku osądzony i skazany na śmierć. Najwyższy Sąd Wojskowy zmienił wymierzoną karę śmierci, na 15 lat więzienia. W 1954 r. został zwolniony czasowo, ze względu na zły stan zdrowia. W 1956 roku w wyniku amnestii – do więzienia już nie trafił. 26.10.1994 r. Sąd Wojewódzki w Rzeszowie unieważnił wyrok z 1948 roku, uzasadniając iż Franciszek Litwin był prześladowany za swoją działalność niepodległościową. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej.

Procedurę mianowania zainicjował Burmistrz Miasta Głogowa Małopolskiego. Zgodnie z § 37a ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe, chor. Franciszek Litwin został pośmiertnie mianowany na stopień podporucznika.

Na podstawie informacji WSZW w Rzeszowie. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u