Wschodnia obwodnica Wrześni już otwarta

Autor: KPRM 2021-03-06 09:49:03

Września ma być centrum przyciągającym nowe inwestycje – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości otwarcia wschodniej obwodnicy Wrześni. Całkowity koszt prac budowlanych wyniósł ponad 79 mln zł. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki zaangażowaniu mieszkańców i wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 Września leży na jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych Europy – można powiedzieć od Irlandii aż po Rosję. To nie znaczy, że Września ma leżeć gdzieś pomiędzy. Września ma być centrum przyciągającym nowe inwestycje. Żeby tak się stało, musi być dobra infrastruktura. Cieszę się, że tutaj we Wrześni możemy o taką infrastrukturę wspólnie z panem burmistrzem zadbać. To niezwykle ważne, żeby dokonywać tego typu odważnych inwestycji. Dzięki nim przyciągniemy nowych inwestorów, przedsiębiorcy będą mieli lepsze warunki do prowadzenia biznesu, obywatele będą więcej zarabiać – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Pomysł budowy obwodnicy Wrześni powstał w 2000 r.

Pomysł budowy obwodnicy Wrześni jest inicjatywą, której historia sięga już 2000 roku. To właśnie ponad dwie dekady temu, tj. 10 lipca 2000 roku Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego lokalizację obwodnicy drogi krajowej nr 15. Przebieg obwodnicy został uchwalony przez radę w 2002 roku.

Budowa obwodnicy znajdowała się na liście zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Jednak ten plan się nie powiódł i budowę wschodniej obwodnicy Wrześni ponownie zaplanowano w budżecie gminy w kwietniu 2017 r. Wówczas przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej. Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2019 r. i zostały podzielone na dwa etapy.

Dzięki dobrej współpracy i dofinansowaniu udało się sfinansować projekt

 – Cieszę się, że przy bardzo dobrej współpracy z samorządem taka inwestycja się powiodła – podkreślił szef rządku. Realizację tego przedsięwzięcia sfinansował samorząd Wrześni z pomocą środków pozyskanych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych):

  • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 34 124 326,79 zł;
  • wkład Gminy Września: 45 509 068,31 zł;
  • wartość całkowita: 79 633 395,10 zł.

Dzięki powyższym środkom w ciągu dwóch lat wybudowano:

  • główny odcinek obwodnicy o długości 4,75 km;
  • odcinek ul. Słowackiego we Wrześni (496 m);
  • wiadukt drogowy;
  • pięć rond, na skrzyżowaniach z innymi drogami.

Dodatkowo droga jest w znacznej części oświetlona energooszczędnymi lampami LED.

Rada Miejska we Wrześni 17 grudnia 2020 r. nadała nazwę obwodnicy – ul. Niepodległości. Na podstawie zawartego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad stanie się ona docelowo fragmentem drogi krajowej numer 15. 

Troska o bezpieczeństwo

Podczas budowy wschodniej obwodnicy Wrześni zadbano o bezpieczeństwo kierowców, pieszych oraz rowerzystów. Postawiono znaki aktywne informujące o dopuszczalnej prędkości, azyle, chodniki, doświetlone przejścia dla pieszych, a także wykonano ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku ulicy Słowackiego.

Dzięki RFRD we Wrześni powstała również droga gminna

We Wrześni w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowano również budowę drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Paderewskiego z ul. Działkowców. Odcinek wyniósł 1,142 km, prace trwały od 12 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Koszt całkowity budowy odcinka wyniósł blisko 5 mln zł. Prawie połowa kwoty była sfinansowana przez RFRD.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

31 grudnia 2020 r. weszła w życie opracowana przez Ministra Infrastruktury nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw. Dzięki zwiększeniu dofinansowania o 3 mld zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg będzie dysponował łącznie kwotą 39 mld zł.

Więcej informacji na temat RFRD: www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog---dawniej-fundusz-drog-samorzadowych

© 2018 Super-Polska.pl stat4u