Nowe mieszkania chronione w Wałczu

Autor: Zachodniopomorski UW 2021-03-07 11:12:48

W Wałczu oddano dziś do użytku 4 mieszkania chronione „Przyjazna Kamienica”. W wydarzeniu wziął udział wicewojewoda Marek Subocz.

Mieszkania powstały dzięki rządowemu dofinansowaniu w wysokości 435 tys. zł z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Umowę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego pokrywającego blisko 69% kosztów inwestycji podpisał wojewoda zachodniopomorski z burmistrzem Wałcza 28 września 2020 r.

Mieszkania chronione przeznaczone są dla 14 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z dotacji gmina kupiła również niezbędne wyposażenie mieszkań. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 633 tys. zł.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u